Провера обучености војника на служењу војног рока

Петак, 16.7.2021 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу реализована је провера основне индивидуалне обучености војника на добровољном служењу војног рока који су војничку униформу обукли почетком јуна ове године.

Војници су се у претходних шест недеља теоретски и практично оспособљавали за руковање различитим врстама наоружања, овладали су основним тактичким радњама и успешно су положили тест физичке провере, како би спремно дочекали проверу обучености.

На завршном испиту индивидуалне оспособљености војници су у току првог дана практично решавали задатаке из тактичке обуке, док су другог дана теоретски и практично показали знања, способности и вештине на средствима за која су се обучавали, као и познавање стројеве обуке и Правила службе Војске Србије. 

Војнике сада очекује специјалистичка обука, током које ће се оспособљавати за различите специјалности у оквиру родова и служби, након чега ће бити распоређени у јединице Војске Србије до краја служења војног рока.

Повезане вести