Обука јединица АБХО за учешће у мултинационалним операцијама

Понедељак, 11.4.2022 | Обука
У касарни „Цар Лазар“ и на војном комплексу „Равњак“ у Крушевцу у току је колективна обука два вода из састава 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране (АБХО) декларисаних за учешће у мултинационалним операцијама по Концепту оперативних способности. 

Ради достизања захтеваног нивоа интероперабилности и борбене готовости ових јединица реализују се свеобухватне припреме и обука за извршавање задатака у међународном окружењу. 

У овом периоду, тежиште је на тактичким увежбавањима за реализацију колективних задатака, у шта је укључено противнуклеарно, противхемијско и противрадиолошко обезбеђење, патролирање, успостављање пунктова, заштита снага и објеката и евакуација повређених.

По завршетку ове фазе обуке, декларисане водове очекују тактичке вежбе на полигону „Боровац“ и у бази „Југ“ током којих ће бити проверена њихова оспособљеност за ангажовање у мултинационалним операцијама. 

Концепт оперативних способности представља један од облика сарадње у оквиру програма Партнерство за мир чијом применом Војска Србије достиже стандарде интероперабилности и развија оперативне способности декларисаних јединица за учешће у мировним операцијама. 

Повезане вести