Обука ронилаца Речне флотиле

Понедељак, 26.9.2022 | Обука
На делу Дунава код Новог Сада припадници ронилачке јединице из састава  Речне флотиле изводе кондициону обуку за реализацију наменских задатака.

Обука се реализује ради одржавања и унапређења оспособљености ронилаца за обављање захтевних ронилачких задатака на рекама, каналима и језерима у свим хидрометеоролошким условима.

Програмом обучавања обухваћено је кондицирање у хипербаричној барокомори на симулираним дубинама до 50 метара и бројни практични садржаји на реци, а у овом периоду тежиште је на увежбавању поступака приликом претраживања речног дна и тактичких радњи које се примењују у противдиверзантском обезбеђењу командног брода у уређеном рејону базирања. 

Велики број сложених задатака за које је намењена ронилачка јединица Војске Србије захтева изузетну увежбаност и психофизичку способност речних ронилаца, као и поштовање строгих процедура у припреми и реализацији задатака. Стога је неопходно да се њихова обука реализује током целе године како би у сваком тренутку били способни за решавање најтежих ситуација и припремљени за највеће психофизичке напоре.

Повезане вести