Обука припадника 63. падобранске бригаде у ваздушном тунелу

Четвртак, 28.7.2022 | Обука
Припадници 63. падобранске бригаде који пролазе напредне облике обучавања за војне падобранце боравили су ове недеље у Прагу на обуци у ваздушном тунелу.

Обука је реализована у врхунским условима и пријатељској атмосфери, са тежиштем на савлађивању елемената слободног пада и оспособљавању за падобранске скокове са торбама за терет, односно наоружање и војну опрему.

Сваки од падобранаца Војске Србије је у ваздушном тунелу провео време еквивалентно слободном паду оствареном приликом извршења око 50 тренажних скокова из ваздухоплова са висине од 4000 метара.

Тиме је у значајној мери скраћено време за реализацију више падобранске обуке, која за циљ има оспособљавање падобранаца за вршење скокова на слободно дејство, специјалним падобраном типа крило, са наоружањем и опремом и на терене малих димензија.

Значај обуке у ваздушном тунелу огледа се и у уштеди материјалних ресурса Војске Србије, будући да за ову врсту обучавања није потребно ангажовати ваздухоплове и њихове посаде, а важан сегмент боравка наших падобранаца у Прагу била је и размена искустава са инструкторима за обуку из Чешке Републике.

Повезане вести