Међународни курс у области заштите од јонизујућег зрачења

Петак, 29.10.2021 | Обука
У Центру атомско-биолошко-хемијске одбране у Крушевцу ове недеље је реализован курс „Детекција, дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења“, који су осим припадника Војске Србије похађали и припадници оружаних снага из осам земаља.

Током петодневне обуке, полазници из Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Кипра, Мађарске, Северне Македоније, Србије, Црне Горе и Шпаније, оспособљавали су се за рад у условима изложености јонизујућим зрачењима. 

Они су, у кабинетима и на практичним вежбама, увежбавали коришћење средстава за детекцију и дозиметрију, технике мерења и идентификације извора јонизујућих зрачења, процену ефеката зрачења на биолошке системе и примену основних мера заштите.

Обуку на овом међународном курсу реализовали су сертификовани инструктори из Центра АБХО и гостујући предавачи из Института за нуклеарне науке „Винча“, Академије струковних студија „Шумадија“ и Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

Реализација овог и сличних међународних курсева у Центру атомско-биолошко-хемијске одбране доприноси размени искустава, даљем унапређењу капацитета за обуку Војске Србије, као и јачању војне сарадње и укупних билатералних односа са партнерским државама.

Повезане вести