Командно-штабни тренаж Команде Копнене војске

Петак, 25.3.2022 | Обука
Припадници Команде Копнене војске и део јединица задужених за непосредну подршку реализовали су ове недеље на издвојеним локацијама командно-штабни тренаж „Зима 2022“.

Тренаж је реализован ради унапређења обучености команде овог оперативног састава Војске Србије за штабни рад, командовање и контролу снага у припреми и извођењу операција и приликом дезангажовања. 

Током вишедневних активности, увежбаван је рад штабних официра и подофицира из Команде Копнене војске на изради штабних процена и доношењу и спровођењу одлука за ангажовање снага, уз примену стандардних оперативних процедура.

Истовремено су јединице везе и војне полиције у пракси провериле своју оспособљеност за реализацију телекомуникационо-информатичког, односно, безбедносног обезбеђења командног места.

Командно-штабни тренаж представља важан облик практичне обуке команди у Војсци Србије, чијом се реализацијом унапређују способности за правилну и правовремену употребу снага у операцијама и практично проверавају стандардне оперативне процедуре и успостављени систем командовања.

Повезане вести