Интерни конкурс за пријем на селективну обуку у 72. бригади за специјалне операције

Субота, 1.6.2024 | Конкурси

72. бригада за специјалне операције 

р а с п и с у ј е 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на селективну обуку 


I УСЛОВИ КОНКУРСА:

За пријем кандидата на селективну обуку у 72. бригаду за специјалне операције могу конкурисати професионални официри, подофицири и професионални војници свих родова и служби из Министарства одбране и Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове: 

а) Општи услови:
 • да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
 • да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
 • да нису осуђивани.

б) Посебни услови:
 • да нису старији од 28 година;
 • да су он и чланови његове уже породице (брачни друг и деца) држављани Републике Србије;
 • да имају радно искуство у Војсци Србије од најмање две године;
 • да немају негативних службених оцена и да су им последње две службене оцене најмање „врло добар”;
 • да су психофизички здрави и способни за рад у јединицама 72. бригаде за специјалне операције, што се утврђује налазом надлежне војнолекарске комисије, психолошким тестирањем и провером физичких способности;
 • да испуњавају критеријуме безбедносне провере;
 • да су пливачи.


II НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 • кандидати подносе молбе за пријем на селективну обуку у 72. бригаду за специјалне операције (ВП 8486 Панчево) преко својих матичних команди;
 • уз молбу, кандидати обавезно прилажу: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству за њега и чланове његове уже породице, оверени образац КОЛП из програмског пакета ИСЉР, изјаву да жели да обавља падобранску службу, уверење о извршеној провери физичких способности са натуралним показатељима и мишљењем команданта ранга батаљона или вишег старешине;
 • по пристизању молби и анализе истих, кандидати који задовоље опште услове конкурса добиће позив преко претпостављене команде, са тачним местом и временом јављања на проверу физичких способности, психолошку процену хедоника и лекарски преглед ради оцене здравствене способности; 
 • кандидати који испуне опште и посебне услове, биће позвани на селективну обуку у 72. бригаду за специјалне операције. 
Конкурс је отворен до 30. јуна 2024. године. 

Повезане вести