Komanda za obuku

Komanda za obuku je operativni sastav Vojske Srbije u miru namenjen za individualnu obuku vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidata za profesionalne vojnike i pripadnike aktivne rezerve; obuku kandidata za podoficire; usavršavanje kadra i kolektivnu obuku teritorijalnih jedinica. Danas se u sastavu Komande za obuku, pored centara za obuku, nalaze i komande za razvoj teritorijalnih brigada, poligoni za obuku i strelišta.
U ratu, starešine Komande za obuku čine jezgro teritorijalnih snaga – ratnih jedinica koje se popunjavaju rezervnim sastavom.

Komanda za obuku je smeštena u Beogradu, a centri za obuku i komande za razvoj teritorijalnih brigada nalaze se u Somboru, Pančevu, Jakovu, Valjevu, Zaječaru, Kruševcu, Leskovcu, Požarevcu, Batajnici, Nišu i Gornjem Milanovcu.

U centrima za obuku organizuje se i izvodi opšta vojna obuka i vojnostručno osposobljavanje pripadnika Vojske Srbije svih struktura, od vojnika do oficira, kao i pripadnika drugih snaga odbrane, a postoji i mogućnost obuke pripadnika stranih armija.

Komanda za obuku formirana je 23. aprila 2007. godine od delova jedinica Operativnih snaga, Kopnenih snaga i Vazduhoplovstva i PVO. Time je izvršeno objedinjavanje sedam teritorijalnih centara za osnovnu obuku i pet centara za stručnospecijalističku obuku vidova, rodova i službi (KoV, RViPVO, ABHO, logistike, veze i informatike).

Komandant Komande za obuku je brigadni general Željko Petrović.

Kontakt


Adresa: Gardijska 5a, 11 000 Beograd
Telefon: +381 11 2064 559
Telefaks: +381 11 2064 352
Mejl: kzo_komandant@vs.rs

Povezane vesti