Komanda za razvoj Banatske brigade

Komanda za razvoj Banatske brigade je namenjena za uspostavljanje osnove za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

Nalazi se u Zrenjaninu, u kasarni „Narodni heroj Svetozar Marković Toza“.

U sastavu jedinice Komande za razvoj Banatske brigade su komanda, komandna i logistička četa.

Komandant Komande za razvoj Banatske brigade pukovnik Aleksandar Dedić.

Zadaci KzR Bnbr


Zadaci Komande za razvoj Banatske brigade jesu:

  • pripreme za izvršenje mobilizacije Banatske brigade,
  • garnizonski poslovi,
  • obezbeđenje objekata, pokretnih stvari i ljudstva,
  • logistička podrška.

Preformiranjem Komande Kopnenih snaga u maju 2007. godine, Drugi centar za obuku ulazi u sastav Komande za obuku. Osnovu formiranja Centra i njegovo jezgro činile su preformirana 506. pešadijska brigada iz Zrenjanina i rasformirani 413. centar za obuku vozača iz Vršca.

Komanda za razvoj Banatske brigade formirana je 17. avgusta 2011. godine. Komanda za razvoj Banatske brigade slavi svoj dan 17. novembra u spomen na dan kada je, 1918. godine, Zrenjanin oslobođen od austrougarske okupacije u Prvom svetskom ratu.

Kontakt


Adresa: Stevice Jovanovića 19, 23 000 Zrenjanin
Telefon: +381 (0) 21 4835-735
Telefaks: +381 (0) 21 4835-733
Mejl: kzrbnbr@vs.rs

Povezane vesti