Komanda za razvoj Beogradske brigade

Komanda za razvoj Beogradske brigade je namenjena za uspostavljanje osnove za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

Komanda za razvoj Beogradske brigade se nalazi u garnizonu Beograd, u kasarni „Milan Tepić“ u Jakovu.

U sastavu Komande za razvoj Beogradske brigade su komanda, komandna i logistička četa.

Komandant jedinice je pukovnik Milomir Rajić

Zadaci KzR Bgbr


Zadaci Komande za razvoj Beogradske brigade jesu:

  • priprema za mobilizaciju ratnih jedinica,
  • obuka komande i ratnih jedinica,
  • obuka i uvežbavanje privremenih sastava koji se angažuju u skladu sa naređenjem za preduzimanje mera pripravnosti,
  • obezbeđenje objekata, ljudstva i pokretnih sredstava,
  • logistička podrška.


Komanda za razvoj Beogradske brigade formirana je 11. jula 2011. godine preformiranjem Trećeg centra za obuku.

Dan jedinice obeležava se 1. novembra u spomen na dan kad je, 1918. godine, Prva srpska armija, pod komandom vojvode Petra Bojovića, oslobodila Beograd.

Kontakt


Adresa: Armijska bb, Jakovo
Telefon: +381 (0) 3092-708
Telefaks: +381 (0) 11 8417-760
Mejl: kzrbgbr@vs.rs

Povezane vesti