Komanda za razvoj Rasinske brigade

Komanda za razvoj Rasinske brigade (KzR Rsbr) je namenjena za uspostavljanje osnove za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratne jedinice.

Komanda za razvoj Rasinske brigade se nalazi u garnizonu Kruševac, u kasarni „Car Lazar“.  

U sastavu Komande za razvoj Rasinske brigade su komanda, komandna i logistička četa.

Komandant Komande za razvoj Rasinske brigade je pukovnik Rade Rnjaković

Zadaci KzR Rsbr


Zadaci Komande za razvoj Rasinske brigade jesu:

  • izgradnja operativnih sposobnosti Rasinske brigade,
  • logistička podrška,
  • obezbeđenje objekata, pokretnih sredstava i ljudstva u garnizonu Kruševac.

U okviru sveobuhvatnih organizacijsko-formacijskih promena izvršenih na nivou Vojske, Komanda za razvoj Rasinske brigade formirana je 1. decembra 2011. godine preformiranjem tadašnjeg Šestog centra za obuku, koji je nastao od 125. motorizovane brigade.

Kontakt


Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-020
Telefaks: +381 (0) 416-403
Mejl: kzrrsbr@vs.rs

Povezane vesti