Obuka borbenih timova 72. brigade za specijalne operacije

Petak, 29.7.2022 | Obuka
Na više lokacija širom zemlje, u različitim reljefnim i mikroklimatskim uslovima, borbeni timovi 72. brigade za specijalne operacije realizovali su ovog meseca brojne sadržaje obuke u letnjim uslovima. 

Cilj je bio dodatno osposobljavanje pripadnika jedinice za primenu usvojenih znanja, veština i navika pri izvođenju specijalnih dejstava na brdsko-planinskom i teško prohodnom zemljištu i u zahvatu vodenih prepreka.

Osposobljavanje je modelovano tako da se izvodi uz velika psihofizička naprezanja, a težište je bilo na realizaciji gađanja, rukovanju specijalnim sredstvima i opremom, psihofizičkoj obuci i primeni različitih taktičko-tehničkih postupaka u izvođenju specijalnih akcija i operacija. Vršena je i kondiciona obuka u borenju, veranju, plivanju na otvorenim vodama, vodotokovima i jezerima, vožnji čamaca, desantiranju u vodu, te ronjenju na kiseonik i vazduh, kao i samostalna ishrana u prirodi.

Na obuci sa timovima ove elitne brigade Vojske Srbije bili su i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, sa ciljem razmene iskustava i jačanja poverenja i saradnje u pripremi eventualnog zajedničkog angažovanja na realizaciji složenih i visokorizičnih zadataka.

Rezultati jednomesečne zahtevne obuke potvrdili su da su pripadnici 72. brigade za specijalne operacije sposobni da se brzo orijentišu na zemljištu, nečujno kreću, brzo i lako savladaju prirodne i veštačke prepreke, da su snalažljivi u iznenadnim i najsloženijim situacijama i u potpunosti osposobljeni za izvođenje borbenih dejstava za koje je ova jedinica namenjena.

Povezane vesti