Obuka na samohodnim top-haubicama „nora“ B-52 M-15

Sreda, 11.3.2020 | Obuka
U kasarni „Mija Stanimirović“ u Nišu i na vojnom kompleksu „Rujnička kosa“, jedinice Mešovite artiljerijske brigade izvode obuku u zimskim uslovima na samohodnim top-haubicama 155 mm B-52 M-15 „nora“. 

Jedinica realizuje kolektivne zadatke sa težištem na posedanju elemenata borbenog rasporeda i uvežbavanju za izvršenje posrednog gađanja navedenim sredstvima. 

Samohodne top-haubice 155 mm B-52 M-15 „nora“ vatrenu podršku jedinicama Kopnene vojske u izvođenju borbenih operacija ostvaruju snažnom, iznenadnom i brzom vatrom po ciljevima taktičkog, operativnog i strategijskog značaja na velikim daljinama.

Sa uvođenjem novog, potpuno automatizovanog artiljerijskog sistema u  naoružanje naše vojske, unapređena je brzina posedanja i napuštanja vatrenog položaja, brzina obrade podataka, tačnosti i preciznosti vatre i efikasnost dejstva.

Povezane vesti