Borbena obuka na raketnim sistemima „kub“

Četvrtak, 30.3.2023 | Obuka
U rejonima mirnodopskih lokacija samohodnih diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva u toku je intenzivna obuka borbenih posluga na raketnim sistemima „kub“.

Obuka se u jedinici realizuje u kontinuitetu, tokom cele godine, kako bi se obezbedio najviši nivo osposobljenosti profesionalnog sastava za realizaciju zadataka protivvazduhoplovne odbrane teritorije i snaga Vojske Srbije.

U ovom periodu primarno se uvežbavaju normirane taktičke radnje prilikom posedanja vatrenog položaja, prevođenja raketnih sistema u pripravnost za dejstvo, kao i postupci tokom neposredne pripreme i realizacije gađanja ciljeva u vazduhu, u skladu sa definisanim vremenskim standardima, budući da je brzina reakcije borbenih posluga od ključne važnosti za uspešnu realizaciju zadataka.

Kako bi uslovi za osposobljavanje bili što realističniji, u proces obuke su uključene i avijacijske jedinice i snage za vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje.

Raketni sistem PVO „kub“ namenjen je za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na malim i srednjim visinama, a odlikuje ga visoka mobilnost i mogućnost centralizovanog komandovanja i upravljanja vatrom na nivou diviziona. U toku je modernizacija ovog sistema, kojom će se poboljšati njegova efikasnost i borbene mogućnosti, a time i unaprediti sposobnosti Vojske Srbije za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora.

Povezane vesti