Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

Ponedeljak, 22.5.2017 | Obuka

U Centru za mirovne operacije u Beogradu danas je počeo tronedeljni Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UN Staff Officers Course – UNSOC 2017), koji pohađaju 34 slušaoca.

U Centru za mirovne operacije u Beogradu danas je počeo tronedeljni Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UN Staff Officers Course – UNSOC 2017).

Kurs, koji pohađaju 34 slušaoca među kojima su dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i po jedan oficir Oružanih snaga NR Kine i Belorusije, svečano je otvorio zastupnik načelnika Centra za mirovne operacije pukovnik Nikola Dejanović.

Cilj kursa je osposobljavanje slušalaca za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama UN, u skladu sa važećim standardima i procedurama, a nosilac realizacije je Centar za mirovne operacije, koji ovoga puta samostalno realizuje kurs. Pored instruktora iz Centra angažovani su i instruktori iz partnerskih centara iz Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Program kursa je fokusiran na osnovne standarde i aspekte funkcionisanja integrisanih misija UN, proces planiranja vojne komponente, i štabne funkcije i procedure. Pored toga, na kursu će biti predstavljena različita iskustva iz aktuelnih mirovnih operacija UN. Sadržaji kursa bazirani su na Osnovnim materijalima za obuku za učešće u mirovnim operacijama UN, uz dodatak sadržaja specifičnih za obuku štabnih oficira UN.

Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UN Staff Officers Course – UNSOC 2017) koji realizuje naš Centar za mirovne operacije je, 2015. godine, sertifikovan od strane Službe za integrisanu obuku Departmana za mirovne operacije i Departmana za podršku na terenu Ujedinjenih nacija. 

Povezane vesti