Upućivanje jedinice Vojske Srbije u mirovnu operaciju u Libanu

Utorak, 7.3.2023 | Multinacionalne operacije
Jedinica Vojske Srbije iz sastava Komande za obuku upućena je juče u multinacionalnu operaciju u Libanu, gde će narednih šest meseci izvršavati zadatke u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.

Reč je o vodu za zaštitu snaga koji će, u skladu sa svojom namenom, u zoni operacije biti angažovan na  obezbeđenju baze Ujedinjenih nacija u kojoj je smešten italijanski kontingent.

Pripadnici ove jedinice su, pre upućivanja u misiju, prošli sveobuhvatne pripreme koje su uključivale i višemesečnu obuku na poligonima i vežbalištima Vojske Srbije, kako bi u potpunosti bili spremni za angažovanje u mirovnoj operaciji.

Oni će u Libanu zameniti pripadnike Vojske Srbije koji su prethodnih šest meseci uspešno realizovali iste zadatke i ovog meseca završavaju svoje angažovanje u ovoj bliskoistočnoj zemlji.

Vojska Srbije je učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu otpočela 2010. godine. Trenutno, osim voda za zaštitu snaga, Vojska Srbije u Libanu angažuje i pešadijsku četu, kao samostalnu jedinicu u sastavu španskog bataljona, štabne oficire u komandi misije i grupu specijalističkih oficira zaduženih za podršku našem kontingentu.

Povezane vesti