Međunarodni kurs biološkog oružja i toksikologije

Petak, 19.11.2021 | Obuka
U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane u Kruševcu ove nedelje realizovan je međunarodni kurs biološkog oružja i toksikologije, koji su osim pripadnika Vojske Srbije pohađali i pripadnici oružanih snaga iz četiri zemlje.

Tokom petodnevnog kursa, polaznici iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Italije, Kipra, Mađarske i Srbije sticali su nova znanja o biološkom oružju i toksikologiji i osposobljavali se za sprovođenje mera zaštite od dejstva ove vrste oružja.

Težište u obuci bilo je na upoznavanju sa karakteristikama bakterija, virusa i toksina, efektima koje oni ostvaruju na žive organizme i na praktičnoj primeni zaštitnih i sredstava za detekciju bioloških agenasa i dekontaminaciju ljudi i opreme.

Obuku na kursu, pored sertifikovanih  instruktora iz Centra ABHO,  izvodili su i stručnjaci za toksikologiju Vojnomedicinske akademije i gostujući predavači iz kovid bolnice iz Kruševca i Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

Realizacija ovog međunarodnog kursa doprinosi statusu Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane kao regionalnog i partnerskog centra za obrazovanje i obuku i jačanju vojne saradnje sa državama iz regiona.

Povezane vesti