Obuka za detekciju toksičnih hemikalija

Četvrtak, 4.11.2021 | Obuka
U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane u Kruševcu ove nedelje se realizuje kurs „Detekcija toksičnih hemikalija i industrijskih toksičnih hemikalija“ koji pohađaju pripadnici Vojske Srbije i Nacionalne garde Kipra.

Tokom petodnevne obuke, polaznici stiču znanja o fizičko-hemijskim karakteristikama toksičnih hemikalija i obučavaju se za upotrebu uređaja za detekciju kontaminiranih materijala i pružanje prve pomoći u slučaju trovanja.

U obuci, koju izvode sertifikovani instruktori iz Centra ABHO, koriste se uređaji i oprema na upotrebi u Vojsci Srbije. Težište je na sticanju znanja i veština za vršenje toksikoloških analiza vode, soli teških metala i hemijski kontaminiranih uzoraka uz upotrebu labarotorije za detekciju i identifikaciju otrovnih hemijskih supstanci.

Realizacija ovog međunarodnog kursa doprinosi statusu Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane kao regionalnog i partnerskog centra za obrazovanje i obuku i jačanju vojne saradnje sa Nacionalnom gardom Kipra.

Povezane vesti