Neprekidnost telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja sistema odbrane

Subota, 12.11.2022 | Aktivnosti NGŠ
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas sa saradnicima jedinicu iz sastava Brigade veze razmeštenu u garnizonu Raška.

General Mojsilović je tom prilikom sagledao kapacitete jedinice za održavanje neprekidnosti telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i uverio se u odličnu osposobljenost profesionalnog sastava za realizaciju namenskih zadataka. 

Po završetku obilaska, načelnik Generalštaba je odao priznanje pripadnicima jedinice na posvećenom i odgovornom radu istakavši da su u potpunosti odgovorili svom zadatku i stvorili uslove za efikasno funkcionisanje zadejstvovanih telekomunikacionih i informatičkih servisa.

General Mojsilović je takođe naglasio da će se i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim radom kako na izgradnji sposobnosti Brigade veze, tako i na daljem unapređenju uslova za život i rad pripadnika ove jedinice, koja ima važnu ulogu u realizaciji misija i zadataka Vojske Srbije.

Povezane vesti