Obuka pešadijske čete za učešće u mirovnoj operaciji

Utorak, 28.2.2023 | Obuka
Pešadijska četa iz sastava Prve brigade kopnene vojske koja je određena za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu započela je ciklus obučavanja za angažovanje u ovoj bliskoistočnoj zemlji.

U prvoj fazi višemesečnih priprema, profesionalni vojnici i starešine ove jedinice prolaze sadržaje iz taktičke, vatrene i fizičke obuke, kako bi osvežili znanja i veštine i spremno dočekali kolektivnu obuku. Tada će se, u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“, osposobljavati za realizaciju zadataka u zoni operacije u sastavu španskog kontingenta mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.

U završnom segmentu priprema, pripadnike pešadijske čete očekuje taktička vežba na kojoj će biti proverene obučenost i interoperabilnost ove jedinice, te ukupna spremnost za učešće u mirovnoj operaciji.

Vojska Srbije u Libanu angažuje jedinicu ranga pešadijske čete od 2013. godine, a trenutno se u zoni ove mirovne operacije Ujedinjenih nacija nalaze i naši štabni oficiri, vod za zaštitu snaga i element nacionalne podrške.

Povezane vesti