Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Head of Peacekeeping Operations Centre Colonel Ivan Lazarević