Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Commander, SAF Guard Colonel Željko Furundžić