Завршетак школовања полазника 5. класе ВСБО и официра 59. класе ГШУ

Други део
Петак, 1.7.2016 
Трећи део
Петак, 1.7.2016