Мултинационалне операције

Мултинационалне операције су активности које се предузимају у оквиру система колективне безбедности и система колективне одбране, у складу с међународним правом и потврђеним међународним уговорима.

oficiri-vojske-srbije-DD-u-misiji-na-kipru-UNFICYP.jpg
Успешна употреба снага у мултинационалним операцијама обезбеђује се:

 • постојањем јасног мандата и мисије;
 • обезбеђењем адекватних снага које поседују способности да изврше мисију;
 • планирањем и обезбеђењем капацитета за безбедно повлачење снага из мисије у случају потребе;
 • логистичком подршком;
 • подршком командовању снагама и правном и
 • социјалном заштитом лица ангажованих у операцијама.
Војна сила се примењује у складу с мандатом мисије и правилима употребе снага.

У зависности од циља, делови Војске Србије могу учествовати у следећим мултинационалним операцијама:

 • операције очувања, одржавања и изградње мира;
 • операције спречавања сукоба и успостављања мира;
 • заједничке одбрамбене операције, у складу с одлукама надлежних државних органа;
 • операције пружања помоћи у отклањању последица међународног тероризма и терористичких напада већих размера и
 • хуманитарне операције.
У току извођења операције, национални контингент се ставља у оперативну надлежност команди мултинационалних снага.

Мултинационалне операције, у зависности од мандата Савета безбедности Уједињених нација и мисије, могу бити борбене или неборбене.