Употреба Војске Србије

Војска Србије се може употребити у миру, ванредном стању и ратном стању, у складу са законом и одлукама надлежних државних органа.

snajperista-kobre.jpg
Доношење одлуке о употреби Војске Србије условљено је стањем безбедности у региону и свету, степеном угрожености државе, расположивим ресурсима одбране и просторним и временским условима.

Употреба Војске Србије обухвата мирнодопске активности и планирање, припреме и извођење борбених и неборбених операција.

Одређене јединице Војске Србије употребљавају се за јавне и протоколарне задатке на нивоу државе.

Употреба Војске Србије у миру


Основни напори Војске Србије у миру усмерени су на изградњу и јачање оперативних и функционалних способности, ради одвраћања од агресије и спречавања оружаних сукоба. Циљ одвраћања од агресије је да непријатељ одустане од планираних намера.

Употреба Војске Србије у миру обухвата различите активности које се најчешће спроводе у сарадњи и садејству с другим снагама система одбране Републике Србије, као и снагама партнерских и пријатељских држава.

Војска Србије у миру може изводити борбене и неборбене операције, а њени делови могу се употребити у мултинационалним операцијама, у складу сa законом.

У борбеним операцијама Војска Србије је носилац, а у неборбеним операцијама је подршка другим снагама система одбране.

Употреба Војске Србије за време ванредног стања


Употреба Војске Србије у условима ванредног стања регулише се законом, а усклађена је са Планом мобилизације Војске Србије, Планом употребе Војске Србије и одлукама председника Републике.

У условима ванредног стања, Војска Србије може планирати, припремати и изводити борбене и неборбене операције.

Употреба Војске Србије за време ратног стања


Употреба Војске Србије за време ратног стања је у функцији безбедности Републике Србије у одговору на оружано угрожавање споља. Циљ употребе Војске Србије је да се испољавањем њених укупних способности непријатељ принуди да одустане од намера које жели да оствари оружаним насиљем.

Употреба Војске Србије за време ратног стања обухвата планирање, припремање и извођење борбених и неборбених операција, у сарадњи с другим снагама система одбране или снагама пријатељских и партнерских држава, ради остварења постављеног циља.

Циљ извођења борбених операција се остварује извршавањем мисија и достизањем одређеног стања.

Предуслови за остваривање циља операције су: правовремено и потпуно владање информацијама; утицај на непријатељeве процене, одлуке и морал; командовање у реалном времену; разбијање непријатељевог тежишта или уништавање главних снага; целисходан маневар снага; одржавање иницијативе; успешна комбинација нападних и одбрамбених борбених дејстава и постизање кумулативних ефеката узастопним дејствима.

Циљ операција је одређен врстом, нивоом организовања и начином употребе снага и борбеним, просторним, временским и другим условима.