Значке у Војсци Србије

Значке у Војсци Србије представљају идентификацију одређених професионалних, службених и личних карактеристика припадника Војске Србије и доприносе индивидуалном осећају припадности колективу на основу личних и професионалних квалитета.

oznake-uniforma-vojska-srbije.jpg
Значке у Војсци Србије су израђене адекватним технолошким поступком.

Врсте значака су:


Значка Војног кабинета председника РепубликеЗначка Војног кабинета председника Републике састоји се од хералдичких елемената Великог грба Републике Србије. Значку Војног кабинета председника Републике представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит у бојама заставе Републике Србије, положен на троуглове обојене у бело, плаво и црвено, чија је композиција идентична троугловима са Стандарте председника Републике, који су са спољне стране оивичени прстеном у боји злата. Овални штит оивичен је тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је словима у боји сребра исписано: „ВОЈНИ КАБИНЕТ”, а у горњем делу: „ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ”. Композиција сребрног стилизованог двоглавог орла и кринова идентична је композицији орла и кринова који се налазе на Великом Грбу Републике Србије и позиционирана је на пољу боја заставе Републике Србије овалног штита.

Значка Министарства одбране


Значка Министарства одбране

Значка Министарства одбране се састоји од хералдичких елемената грба Републике Србије. Значку Министарства одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит положен на ловоров венац у боји сребра који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је словима у боји сребра исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“. Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита. 

Значка Генералштаба Војске Србије


Значка Генералштаба Војске Србије

Значка Генералштаба Војске Србије се састоји од хералдичких елемената грба Војске Србије. Значку Генералштаба Војске Србије представља хералдичка композиција чију основу чини плави овални штит положен на храстов венац у боји злата који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен црвеним прстеном на чијем се доњем делу налазе укрштене сабље сечива окренутих нагоре, а на горњем доњем делу је словима у боји злата исписано: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“. Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на плавом пољу овалног штита. 

Значка Команде Копнене војске


Значка Команде Копнене војске

Значка Команде Копнене војске се састоји од хералдичких елемената грба Војске Србије на тамноцрвеном овалном пољу које је уоквирено прстеном у боји злата. Значка Команде Копнене војске као основног и најстаријег вида Војске Србије користи усвојени грб Војске Србије у комбинацији са тамноцрвеном бојом као традиционалном бојом копнених јединица. 

Значка Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране


Значка Команде Ратног ваздухопловства и ПВО

Значка Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране се састоји од хералдичких елемената грба Војске Србије на овалном пољу светлоплаве боје које је уоквирено прстеном у боји злата. Двоглави орао је представљен са раширеним крилима која су карактеристичан симбол овог вида.

Значка Команде Команде за обуку


Значка Команде за обуку

Значка Команде Команде за обуку се састоји од хералдичких елемената грба Војске Србије на овалном пољу које је по вертикали подељено на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље које је уоквирено прстеном у боји злата. Тамноцрвена боја је карактеристична боја копнених јединица, а светлоплава боја се традиционално везује за јединице Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.

Значка Инспектората одбране


Значка Инспектората одбране

Значку Инспектората одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит положен на ловоров венац у боји сребра. Овални штит је оивичен лентом у боји злата на чијем горњем делу је словима у црној боји исписано: „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“, а у доњем делу је арапском бројком у црној боји исписана година „1894“. Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на тамно плавом пољу овалног штита која је оивичена сребрном бојом.

Значка Војнообавештајне агенције


Значка Војнообавештајне агенције

Значку Војнообавештајне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит подељен са лева на десно укосо на три једнака поља у бојама заставе Републике Србије. На средини штита налази се круг у боји злата на којем је у горњем делу словима у црној боји исписано: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“. Круг је са леве стране у доњем делу оивичен маслиновом гранчицом, а са десне стране храстовом гранчицом које су повезане траком у бојама заставе Републике Србије. У средини круга налази се стилизовани приказ сове плаве боје.

Значка Војнобезбедносне агенције


Значка Војнобезбедносне агенције

Значку Војнобезбедносне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит који има тамноцрвену подлогу. На средини штита је стилизовани приказ двоглавог белог (сребрног) орла са крилима у полету пратећи основу штита, окренутим ка унутрашњем делу штита. На грудима двоглавог орла налази се мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са поједним оцилом у сваком пољу. Оцила су у боји сребра и окренута су ка спољним странама штита. Са леве и десне стране канџи двоглавог орла су кринови у боји злата, а изнад главе окружена крилима је круна идентична композицији круне и кринова који се налазе на грбу Републике Србије.

Значка Универзитета одбране


Значка Универзитета одбране

Значку Универзитета одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит који је са леве стране оивичен ловоровим венцем, а са десне стране храстовим венцем у боји злата. У дну унутрашњег дела штита на плочици у боји злата исписана је црном бојом арапском бројком година оснивања Универзитета одбране. На средини штита је стилизовани приказ отворене књиге плаве боје, оивичен бојом злата. Књига је по средини пресечена пером за писање у бојама заставе Републике Србије на чијем врху се налази мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су сребрне боје и окренута су ка спољним странама штита. На средини леве стране књиге су укрштени мачеви беле боје са сечивима окренутим нагоре и рукохватима у златној боји изнад којих се налази розета у боји злата. На средини десне стране књиге је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око којег се симболично савија змија. У доњем делу леве стране књиге је словима у црној боји исписано: „УНИВЕРЗИТЕТ“, а у доњем делу десне стране књиге је истим словима и у истој боји исписано: „ОДБРАНЕ“.

Значка Војне академије


Значка Војне академије

Значка Војне академије се састоји од белог овалног штита положеног на ловоров и храстов венац у боји злата који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије на чијем плавом пољу је словима у боји злата исписана девиза Војне академије: „ЧАСТ ЈЕ НАША ИМОВИНА“. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем горњем делу је словима у боји злата исписано: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“. Унутрашњи део штита по вертикали подељен је на лево тамноцрвено и десно плаво поље док је у средини на укрштеним мачевима положена отворена књига са стилизованим текстом изнад којег се налази розета. У дну унутрашњег дела штита у боји злата арапском бројком исписана је година оснивања Војне академије.

Значка Војномедицинске академије


Значка Војномедицинске академије

Значку Војномедицинске академије представља хералдичка композиција чију основу чини штит у црвеној боји на којем је пратећи ивицу штита на тамноплавој подлози словима у боји злата на врху штита исписано: „СРБИЈА“, са леве стране: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА“, а са десне стране: „АКАДЕМИЈА БЕОГРАД“. На средини штита је стилизовани приказ грба Војске Србије. На грудима двоглавог белог (сребрног) орла налази се мали штит полукружног облика тамноплаве боје на чијој средини је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око којег се симболично савија змија. Испод стилизованог грба у боји злата арапском бројком исписана је година оснивања Војномедицинске академије.

Значке за службену идентификацију


Значке за службену идентификацију означавају службено својство лица на основу стручног звања или формацијске дужности. Значке за службену идентификацију дефинисане су на основу потреба организационих јединица Министарства одбране или организационих јединица Генералштаба Војске Србије.

Значка начелника Генералштаба Војске Србије


Значка начелника Генералштаба Војске Србије

Значка начелника Генералштаба Војске Србије састоји се од хералдичких елемената који ближе одређују видове Копнене војске и Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и род речних јединица.

Значка начелника Генералштаба Војске Србије представља хералдичку композицију стилизованог венца који је са леве стране ловоров, а са десне храстов у боји злата у чијем се унутрашњем делу налази сидро преко којег је стилизовани приказ крила у полету са пет редова пера на којима је по средини укрштена топовска цев са пушком. На горњој страни венца налази се круна идентична композицији круне која се налази на грбу Републике Србије, а на доњој страни венца је ознака припадности Војсци Србије.

Значка инспектора


Значка инспектора

Значку инспектора представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит. Овални штит је оивичен лентом у боји злата на чијем горњем делу је словима у црној боји исписано: „ИНСПЕКТОР“, а у доњем делу арапском бројком у црној боји исписан је број значке. Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на тамноплавом пољу овалног штита који је оивичен сребрном бојом.

Значке за личну идентификацију


Значке за личну идентификацију означавају лични идентитет који је представљен првим словом имена, тачком и пуним презименом.Значке за личну идентификацију израђују се на основу тактичкотехничких захтева и усвојеног идејногрешења.

Значке за личну идентификацију

Значка за личну идентификацију за свечану и службену униформу израђује се на пластичној плочици црне боје на којој су великим словима угравирани прво слово имена, тачка и презиме. Угравирана ћириличка или латиничка слова су светлосиве боје (фонт ариал).Значка за личну идентификацију са ћириличким натписом користи се у току свих активности у земљи, осим у току реализације активности из области међународне војне сарадње (зависно од говорног подручја). Значка за личну идентификацију са латиничким натписом користи се у току свих активности ван земље (зависно од говорног подручја).

Значка за личну идентификацију за теренску униформу израђује се на тканој подлози у боји униформе (техником жакар ткања) на којој су великим словима уткани прво слово имена, тачка и презиме. Уткана ћириличка или латиничка слова су црне боје (фонт ариал). Поред значке за личну идентификацију, за теренску униформу израђује се идентификациона плочица. Идентификациона плочица је правоугаоног облика заобљена на угловима. Израђује се у пару од метала, димензија 50 × 28 mm и носи се око врата на ланчићу. Ланчић се израђује у пару од металних куглица, један ланчић је дужине 760 mm, а други је дужине100 mm. На идентификационој плочици, у пет редова (један испод другог), рељефно су утиснути: име, презиме, идентификациони број, крвна група и вероисповест. Сваки ред има тринаест знакова. Идентификациони број представља почетно слово презимена, имена једног од родитеља и имена, дан, месец и последња два броја године рођења и број 1 замушки пол односно број 2 за женски пол.