Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО-у

Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО-у успостављено је 27. септембра 2010. године са основним задатком да представља Министарство одбране и Војску Србије у седишту НАТО-а и Европске уније у Бриселу.

misija-srbije-pri-natou.jpg
Битан аспект рада Војног представништва је заступање безбедносних и одбрамбених интереса Републике Србије у НАТО-у и сталним мисијама држава-чланица, учествовање у раду организационих целина НАТО-а, као и пружање подршке учешћу представника Министарства одбране и Војске Србије у раду политичко-војних, војних и административних органа НАТО-а. Такође, сарађује са НАТО-ом и државама-чланицама и извештава о активностима и развоју догађаја у НАТО-у.

Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО-у има двојаку функцију, пошто осим наведених задатака извршава и задатке у вези са војном сарадњом са Европском унијом, чиме пружа допринос у остварењу најважнијег спољнополитичког циља наше државе – чланства у ЕУ.

Војно представништво се састоји из Канцеларије Војске Србије и Канцеларије одбране у Бриселу и Тима за везу при Одељењу за војну сарадњу НАТО-a у Монсу.

Шеф Војног представништва у Мисији Републике Србије при НАТО-у је пуковник Милан Ранковић.