Видови Војске Србије

Видови Војске Србије су Копнена војска и Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана.

vidovi-vojske-srbije.jpg

Копнена војска 


Копнена војска (КоВ) је вид Војске Србије чији су организација, састав, оружје и опрема прилагођени извођењу операција на копну и унутрашњим пловним путевима.

Тенкови М-84 на вежби Раваница 2014

Организовање Копнене војске развија се на најбољим домаћим и страним искуствима и достигнућима научне мисли у области одбране, војне делатности и тенденцијама у одбрамбеном организовању. Условљено је врстама и карактером изазова, ризика и претњи безбедности, одбрамбеним интересима Републике Србије, потребним оперативним и функционалним способностима за реализацију додељених мисија и задатака Копнене војске, расположивим ресурсима одбране и степеном укључености земље у међународне безбедносне интеграције.

Ради успешне реализације додељених мисија и задатака и адекватног одговора на ризике и претње безбедности, у развоју способности Копнене војске потребно је: предвиђати ризике и претње безбедности, успостављати инструменте раног упозорења уз предузимање превентивних мера и изградњу потребних капацитета за правовремен и адекватан одговор; изграђивати флексибилне, вишенаменске, брзопокретне, савремено опремљене и оспособљене јединице Копнене војске; обезбедити пројектовану кадровску структуру снага; достићи потребан ниво интероперабилности са снагама копнених војски оружаних снага партнерских земаља ради извођења заједничке обуке, вежби и заједничких операција.

Структура Копнене војске представља организацијски однос, односно устројство које се манифестује кроз однос и заступљеност родова и служби у њој. Копнена војска структурно се дели на родове, службе, врсте и специјалности.

Копнена војска се, по саставу, организује у бригаде, батаљоне – дивизионе – одреде.

Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана


Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана (РВ и ПВО) је високоманеварски вид Војске Србије, намењен за контролу и заштиту суверенитета ваздушног простора (ВаП), одвраћање од агресије, противваздухопловну одбрану територије, важних објеката, административних и индустријских центара и снага Војске Србије од дејства из ВаП-а, ватрена дејства из ВаП-а и подршку копненим снагама у извођењу операција.

Авиони миг-29 на батајничком аеродрому

Одликује се способношћу да ефикасном и флексибилном применом ваздухопловне моћи одлучујуће утиче на ток оружаног сукоба, пре свега због деструктивног ефекта на способност и вољу непријатеља да изводи операције. Исцрпљујући непријатељеве ресурсе и умањујући му потенцијале, РВ и ПВО подиже цену сукоба и тако представља снажно средство одвраћања.

РВ и ПВО представља снажан фактор одвраћања од оружаног угрожавања безбедности Републике Србије споља, поседовањем способности за ефикасну контролу и заштиту суверенитета ВаП-а, спречавање изненађења, употребу ваздухопловне моћи у извођењу релативно самосталних дејстава за достизање жељеног крајњег стања и подршке копненим снагама у извођењу операција здружених снага.

Снаге РВ и ПВО употребљавају се за реализацију различитих задатака захваљујући својим основним карактеристикама брзог реаговања, флексибилности током ангажовања, могућности брзог преласка са дефанзивних на офанзивна дејства.

Задаци РВ и ПВО проистичу из додељених мисија и задатака Војске Србије и представљају њихову конкретизацију на нивоу вида. Основни задаци РВ и ПВО су:

  • изградња оперативних и функционалних способности РВ и ПВО
  • контрола и заштита суверенитета ваздушног простора; одвраћање од агресије ваздухопловним снагама и спречавање изненађења
  • противваздухопловна одбрана територије и снага Војске Србије
  • извиђање из ваздушног простора
  • ваздухопловна ватрена подршка
  • ваздушни транспорт и учешће у извођењу десанта
  • трагање и спасавање
  • учешће у међународној војној сарадњи и мултинационалним операцијама
  • подршка цивилним властима у супротстављању унутрашњем оружаном угрожавању и неоружаним претњама безбедности.

Снаге РВ и ПВО су структурно организоване у родове и службе.