Чинови у Војсци Србије

Војни чин означава положај војног лица у служби. У Војсци Србије чинове имају професионални војници, подофицири и официри. За сваки чин је прописана одговарајућа ознака на војној униформи.

Чинови војних лица су:

 • за професионалног војника – разводник, десетар и млађи водник;
 • за подофицира – водник, водник прве класе, старији водник, старији водник прве класе, заставник и заставник прве класе;
 • за официра: (1) у свим родовима и службама, осим речних јединица: потпоручник, поручник, капетан, капетан прве класе, мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генерал-мајор, генерал-потпуковник и генерал; (2) у речним јединицама: потпоручник, поручник корвете, поручник фрегате, поручник бојног брода, капетан корвете, капетан фрегате, капетан бојног брода, комодор, контраадмирал, вицеадмирал и адмирал. 

Ознаке чинова у Војсци Србије


Ознаке чинова у Војсци Србије су:

1) ознаке чинова војника – чинови војника означавају се ширитом црне боје на теренској униформи, а ширитом црвене боје на свечаној униформи Гарде, и то:

 • разводник – jeдан преломљен ширит са врхом окренутим нагоре,
 • десетар – два преломљена ширита са врховима окренутим нагоре,
 • млађи водник – три преломљена ширита са врховима окренутим нагоре;

2) ознаке чинова подофицира – чинови подофицира означавају се ширитом зелено-драп боје на теренској униформи, а ширитом од срме у боји сребра на службеној и свечаној униформи, и то:

 • водник – један преломљен ширит са врхом окренутим нагоре,
 • водник прве класе – два преломљена ширита са врхом окренутим нагоре,
 • старији водник – два преломљена ширита са врховима окренутим нагоре и један преломљен ширит саврхом окренутим надоле,
 • стaрији водник прве класе – три преломљена ширита са врховима окренутим нагоре и један преломљен ширит са врхом окренутим надоле,
 • заставник – два преломљена ширита са врховима окренутим нагоре и два преломљена ширита са врховима окренутим надоле, а између супротно преломљених ширита је елемент ознаке чина заставника вида односно рода речних јединица,
 • заставник прве класе – три преломљена ширита са врховима окренутим нагоре и два преломљена ширита са врховима окренутим надоле, а између супротно преломљених ширита је елемент ознаке чина заставника вида односно рода речних јединица;

3) ознаке чинова официра – чинови официра, осим официра рода речних јединица, означавају се розетама и ширитима зелено-драп боје за теренску униформу, розетама и ширитима у боји злата на службеној и свечаној униформи, и то:

 • потпоручник – једна розета,
 • поручник – две розете у низу,
 • капетан – три розете у низу,
 • капетан прве класе – четири розете у низу,  
 • мајор – једна розета оивичена са леве и десне стране са по једним паралелно постављеним ширитом,
 • потпуковник – две розете у низу оивичене са леве и десне стране са по једним паралелно постављеним ширитом,
 • пуковник – три розете у низу оивичене са леве и десне стране са по једним паралелно постављеним ширитом,
 • бригадни генерал – једна розета испод које је елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске или Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране,
 • генерал-мајор – две розете у низу испод којих је елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске или Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране,
 • генерал-потпуковник – три розете испод којих је елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске или Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране,
 • генерал – четири розете испод којих је елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске или Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране;

4) ознаке чинова официра речних јединица – чинови официра рода речних јединица и официра који носе униформу рода речних јединица означавају се ширитима у боји злата на рукавима блуза службене зимске и свечане зимске униформе, и то:

 • потпоручник – један ширит ширине 12 mm,
 • поручник корвете – један ширит ширине 12 mm, а изнад њега један ширит ширине 6 mm,
 • поручник фрегате – два ширита ширине по 12 mm,
 • поручник бојног брода – два ширита ширине по 12 mm, а између њих један ширит ширине 6 mm,
 • капетан корвете – три ширита ширине по 12 mm,
 • капетан фрегате – три ширита ширине по 12 mm, а изнад њих један ширит ширине 6 mm,
 • капетан бојног брода – четири ширита ширине по 12 mm,
 • комодор – један ширит ширине 40 mm, а изнад њега један ширит ширине 12 mm,
 • контраадмирал – један ширит ширине 40 mm, а изнад њега два ширита ширине по 12 mm,
 • вицеадмирал – један ширит ширине 40 mm, а изнад њега три ширита ширине по 12 mm,
 • адмирал – један ширит ширине 40 mm, а изнад њега четири ширита ширине по 12 mm;

5) ознаке чинова кадета – чинови кадета означа вају се преломљеним ширитима црвене боје и у боји сребра, и то:

 • кадет – нема преломљен ширит, има само део подлоге од срме у боји злата,
 • кадет разводник – један преломљен ширит црвене боје са врхом окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји злата,
 • кадет десетар – два преломљена ширита црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји злата,
 • кадет млађи водник – три преломљена ширита црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји злата,
 • кадет водник – један преломљен ширит у боји сребра са врхом окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји злата,
 • кадет старији водник – два преломљена ширита у боји сребра са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји злата и један преломљен ширит у боји сребра са врхом окренутим надоле преко подлоге од срме у боји злата,
 • кадет старији водник прве класе – три преломљена ширита у боји сребра са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји злата и један преломљен ширит у боји сребра са врхом окренутим надоле преко подлоге од срме у боји злата;

6) чинови слушалаца Kурса за резервне официре означавају се ширитима црвене боје и у боји сребра на теренској униформи, и то:

 • слушалац – нема ширит, има само део подлоге од срме у боји сребра,
 • слушалац разводник – један преломљен ширит црвене боје са врхом окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји сребра,
 • слушалац десетар – два преломљена ширита црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји сребра,
 • слушалац млађи водник – три преломљена ширита црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји сребра,
 • слушалац водник – један преломљен ширит у боји сребра са врхом окренутим нагоре изнад дела подлоге од срме у боји сребра.