Конференцијa начелника генералштабова балканских земаља

Конференција начелника генералштабова балканских земаља успостављена је на иницијативу Грчке и Турске 2006. године.

Konferencija-NGS-balkanskih-zemalja.jpg
Циљ Конференције је разматрање и јачање модела војно-војне сарадње балканских држава, као и модела одговора на све безбедносне изазове, ризике и претње у региону.

Већину активности чине обука и образовање, односно активности у којима се заједнички стиче захтевани ниво интероперабилности, који омогућава заједничко деловање у најразличитијим ситуацијама. То се првенствено односи на реализацију заједничких војних вежби, као и израду годишњих процена асиметричних претњи на Балкану.

Конференција начелника генералштабова балканских земаља реализује се једном у току године, а ради њене реализације, као и реализације активности са Листе заједничких активности, одржавају се састанци: (1) Координационе групе; (2) Подгрупе за обуку, образовање и вежбе; (3) Подгрупе за асиметричне претње и (4) Тима за конфигурацију пројекта SEEETN, а по потреби и конференције за реализацију заједничких вежби.

Београд је био домаћин Конференције начелника генералштабова балканских земаља у јуну 2009. и мају 2018. године.

У оквиру реализације Листе заједничких активности, Војска Србије била је домаћин заједничке вежбе специјалних јединица оружаних снага балканских земаља „Eagle 2013“.

Активним учешћем у оквиру Конференције начелника генералштабова балканских земаља Република Србија потврђује своје активно присуство у региону и опредељење за интензивирање регионалне сарадње.