Добровољно служење војног рока са оружјем

Добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије омогућава се под условима прописаним законом: регрутима, женама, лицима у резервном саставу која су извршила цивилну службу или одслужила војни рок без оружја.

pripadnici-vojske-srbije.jpg
Након Одлуке Народне скупштине Републике Србије о обустави обавезе служења војног рока, добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије омогућава се под условима прописаним законом:

 • регрутима,
 • женама,
 • лицима у резервном саставу која су извршила цивилну службу или одслужила војни рок без оружја.

Служење војног рока са оружјем у Војсци Србије извршава се у центрима за обуку Војске Србије.

Принадлежности


Добровољно служење војног рока са оружјем започиње даном ступања кандидата у центар за обуку, када кандидат постаје војник на добровољном служењу војног рока. Војнику, за време трајања добровољног служења војног рока са оружјем, обезбеђује се у складу са законом:

 1. накнада путних трошкова за јављање на добровољно служење војног рока са оружјем у назначени центар за обуку, од места пребивалишта у Републици Србији до центра за обуку,
 2. накнада путних трошкова за повратак кући по одслужењу добровољног служења војног рока са оружјем, од центра за обуку до места пребивалишта у Републици Србији,
 3. новчана примања у месечном износу који одреди министар одбране,
 4. права из здравственог осигурања по прописима из здравственог осигурања у Војсци Србије за војне обвезнике,
 5. смештај и исхрана, војна одећа и обућа.

Прекид добровољног служења војног рока и отпуст


У случају самовољног прекида добровољног служења војног рока са оружјем, војник је дужан да надокнади стварне трошкове Министарству одбране, у складу с потписаним уговором.

Војнику се може, на његов захтев, извршити прекид добровољног служења војног рока са оружјем без обавезе накнаде трошкова из следећих разлога:

 1. смрт члана породице,
 2. тежа болест члана породице,
 3. рођење детета и
 4. елементарна непогода којом би породица војника била доведена у тежак материјални положај.

О прекиду добровољног служења војног рока са оружјем и обавези надокнаде трошкова одлучује командант центра за обуку.

Војнику се прекида добровољно служење војног рока када се утврди да је:

 1. оценом надлежне војне здравствене установе оглашен привремено неспособним или неспособним за војну службу,
 2. у време добровољног служења војног рока против њега покренут кривични поступак,
 3. учинио дисциплински преступ из Закона о Војсци Србије.

У случају прекида добровољног служења војног рока са оружјем из разлога наведених у тачкама 2 и 3, територијални орган Министарства одбране покреће поступак накнаде трошкова у складу са закљученим уговором.

Војник се отпушта из Војске Србије истеком прописаног рока за добровољно служење војног рока са оружјем, односно даном доношења акта о прекиду добровољног служења војног рока са оружјем.