Мисије и задаци Војске Србије

На основу опредељења Републике Србије, физиономије савременог оружаног сукоба и амбијента у коме Војска Србије може да извршава задатке, разрађују се мисије и задаци Војске Србије. Ови елементи одређују организацију, садржај припрема, употребу и обезбеђење Војске Србије.

misije-vojske-srbije.jpg
Мисије и задатке Војске Србије дефинише Народна скупштина Републике Србије у складу с Уставом и на основу неотуђивог права Републике Србије на индивидуалну и колективну одбрану, сагласно члану 51. Повеље Уједињених нација и основним принципима међународног права који регулишу употребу силе.

Мисије Војске Србије су:

  1. Oдбрана Републике Србије од оружанoг угрожавања споља
  2. Учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету
  3. Подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности.

Додељене мисије Војска Србије реализује извршавањем задатака.

Одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља остварује се:

  • одвраћањем од оружаног угрожавања,
  • одбраном територије и
  • одбраном ваздушног простора.

Учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету реализује се:

  • учешћем у међународној војној сарадњи и
  • учешћем у мултинационалним операцијама.

Подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности остварује се кроз:

  • помоћ цивилним властима у супротстављању унутрашњем угрожавању безбедности, тероризму, сепаратизму и организованом криминалу и
  • помоћ цивилним властима у случају природних непогода, техничко-технолошких и других несрећа.

Стални задатак Војске Србије је оспособљавање команди, јединица и установа за извршавање мисија и задатака.