Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“

Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“ је јединица непосредно потчињена начелнику Генералштаба Војске Србије намењена за безбедносну заштиту одређених лица и објеката од посебне важности.

У саставу Одреда војне полиције „Кобре“ су команда одреда, командни вод и чете војне полиције специјалне намене.

Командант Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре“ је потпуковник Горан Цолић. 

Задаци Одреда војне полиције „Кобре“


Задаци Одреда војне полиције „Кобре“ односе се на обезбеђење потребног нивоа оперативне способности и расположивости снага неопходних за реализацију мисија.

У оквиру реализације мисије, Одред војне полиције „Кобре“ реализује следеће тежишне задатке:

  • Предузимање превентивних мера и радњи у реализацији послова безбедносне заштите, противтерористичке и противпобуњеничке борбе
  • Процена, планирање и реализација безбедносних задатака из домена заштите одређених лица и објеката
  • Борба против тероризма и побуњеничких група у свим условима (насељена места, саобраћајна средства, објекти)
  • Обезбеђење највиших страних војних делегација у званичним посетама Републици Србији.

Пријем лица у јединицу


Процедура пријема у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“ прилагођена је захтевима који се постављају пред припаднике јединице и задацима које извршавају. Селекција кандидата врши се у неколико нивоа.

За пријем у јединицу прописани су општи и посебни услови, који обухватају старосну границу, беспрекоран досије и високе службене оцене, здравствено-психолошку селекцију према посебним критеријумима и високим стандардима и безбедносну проверу.

Након селективне обуке, која траје 3 недеље, са повишеним физичким и психолошким захтевима, кандидати се примају у јединицу на основу процене тима стручњака.

Традиције Одреда војне полиције „Кобре“


Наредбом савезног секретара за одбрану од 14. априла 1978. године формирано је Одељење војне полиције за противтерористичку борбу у оквиру 282. батаљона војне полиције Југословенске народне армије, које уједно представља претечу прве специјалне противтерористичке јединице у тадашњој ЈНА.

У саставу одељења, које је претеча данашњих „Кобри“, био је 1 официр и 12 подофицира. Одељење прелази у надлежност новоформираног Корпуса специјалних јединица 1992. године, а потом 2000. године постаје противтерористички одред непосредно потчињен начелнику Генералштаба Војске Југославије.

У складу са реформама спроведеним у Војсци Србије, крајем 2006. године формирана је јединица батаљонског нивоа под називом Батаљон војне полиције за обезбеђење „Кобре“, који се тада налази у саставу Гарде. Јединица 2008. године мења назив у Батаљон војне полиције специјалне намене „Кобре“ и прелази у састав Управе војне полиције Генералштаба Војске Србије. 

Од краја 2020. године јединица је непосредно потчињена начелнику Генералштаба Војске Србије, а у јануару 2021. године је преименована у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“.