Из архива фото-центра

Гађање у артиљеријској јединици, 1952.
Фотографија: 25
Среда, 6.4.2016 
Обука у поморском училишту, 1949.
Фотографија: 14
Петак, 25.3.2016 
Вежба Ратне морнарице, 1949.
Фотографија: 6
Петак, 25.3.2016 
У коњичкој школи у Вршцу, 1951.
Фотографија: 15
Петак, 25.3.2016 
Обука на балонима, 1949.
Фотографија: 10
Петак, 25.3.2016 
Обука тенкиста, 1950.
Фотографија: 8
Петак, 25.3.2016 
Обука брдско-планинских јединица, 1950.
Фотографија: 17
Петак, 25.3.2016 
Пешадијска јединица на маршу, 1951.
Фотографија: 7
Петак, 25.3.2016 
Војни падобранци на обуци, 1951.
Фотографија: 12
Петак, 25.3.2016