Команда за обуку

Командa за обуку је Команда оперативног нивоа намењена за индивидуалну обуку свих категорија кадра и за развој Територијалних снага.
Индивидуална обука у Команди за обуку реализује се првенствено кроз основну и специјалистичку обуку војника на добровољном служењу војног рока, професионалих војника, кандидата за подофицире и подофицира, кадета Војне академије и ученика Средње стручне војне школе, лица из резервног састава Територијалних снага и осталих састава ВС, а по потреби и лица из цивилних институција Републике Србије и припадника оружаних снага страних земаља. Команда за обуку реализује и усавршавање свих категорија кадра (од професионалних војника до официра, сталног и резервног састава), у складу са потребама и одобреним плановима. Данас се у саставу Команде за обуку, поред центара за обуку, налазе и територијалнe бригадe, полигони за обуку и стрелишта. 

Мирнодопски састав Команде за обуку чини језгро Територијалних снага у рату, а у миру врши припреме за извршење мобилизације и за достизање оперативних способности Територијалних снага.

Команда за обуку је смештена у Београду, а центри за обуку и територијалне бригаде налазе се у Сомбору, Панчеву, Јакову, Ваљеву, Зајечару, Крушевцу, Лесковцу, Пожаревцу, Батајници, Нишу и Горњем Милановцу.

У центрима за обуку организује се и изводи општа војна обука и војностручно оспособљавање припадника Војске Србије свих структура, од војника до официра, као и припадника других снага одбране, а постоји и могућност обуке припадника страних армија.

Командa за обуку формирана је 23. априла 2007. године од делова јединица Оперативних снага, Копнених снага и Ваздухопловства и ПВО. Тиме је извршено обједињавање седам територијалних центара за основну обуку и пет центара за стручноспецијалистичку обуку видова, родова и служби (КоВ, РВиПВО, АБХО, логистике, везе, и информатике).

Контакт


Адреса: Гардијска 5а, 11 000 Београд
Телeфон: +381 11 2064 559
Телефакс: +381 11 2064 352
Мејл: kzo_komandant@vs.rs

Повезане вести