Команда за обуку

Командa за обуку је оперативни састав Војске Србије у миру намењен за индивидуалну обуку војника на добровољном служењу војног рока, кандидата за професионалне војнике и припаднике активне резерве; обуку кандидата за подофицире; усавршавање кадра и колективну обуку територијалних јединица. Данас се у саставу Команде за обуку, поред центара за обуку, налазе и територијалнe бригадe, полигони за обуку и стрелишта.
У рату, старешине Команде за обуку чине језгро територијалних снага — ратних јединица које се попуњавају резервним саставом.

Команда за обуку је смештена у Београду, а центри за обуку и територијалне бригаде налазе се у Сомбору, Панчеву, Јакову, Ваљеву, Зајечару, Крушевцу, Лесковцу, Пожаревцу, Батајници, Нишу и Горњем Милановцу.

У центрима за обуку организује се и изводи општа војна обука и војностручно оспособљавање припадника Војске Србије свих структура, од војника до официра, као и припадника других снага одбране, а постоји и могућност обуке припадника страних армија.

Командa за обуку формирана је 23. априла 2007. године од делова јединица Оперативних снага, Копнених снага и Ваздухопловства и ПВО. Тиме је извршено обједињавање седам територијалних центара за основну обуку и пет центара за стручноспецијалистичку обуку видова, родова и служби (КоВ, РВиПВО, АБХО, логистике, везе, и информатике).

Командант Команде за обуку је генерал-мајор Жељко Петровић.

Контакт


Адреса: Гардијска 5а, 11 000 Београд
Телeфон: +381 11 2064 559
Телефакс: +381 11 2064 352
Мејл: kzo_komandant@vs.rs

Повезане вести