Командни батаљон

Командни батаљон Команде за обуку је намењен за стварање услова зс функционисање и рад команде Команде за обуку и унапређење услова за нарастање и развијање капацитета и оперативних способности ратних јединица.
Налази се у гарнизону Београд, у касарни „Топчидер“. 

У саставу Командног батаљона су командна чета, чета за почасти и вод за обезбеђење објеката.

Командант Командног батаљона је мајор Игор Перић

Задаци Командног батаљона


Задаци Командног батаљона јесу:

  • организација и обезбеђење услова за функционисање и рад команде Команде за обуку
  • организација војних почасти приликом војних свечаности, полагања венаца, погреба и кремација преминулих и погинулих војних лица и пензионисаних официра и подофицира у гарнизону Београд
  • обезбеђење објеката у касарни „Топчидер“.

Команди батаљон Команде за обуку је формиран 13. јануара 2011. године.

Контакт


Адреса: Гардијска 5, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 3005-204
Телефакс: +381 (0) 2064-825
Мејл: kb.kzo@vs.rs