Војска Србије

Војска Србије брани земљу од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке, у складу с Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе.
Војска Србије је организована оружана снага и носилац борбених операција и свих других облика оружаног супротстављања, чија је надлежност утврђена Уставом и законом. 

Војска Србије обједињава све учеснике у борбеним операцијама и командује свим снагама које изводе борбена дејства у ратном и ванредном стању на основу закона, а у складу с Доктрином Војске Србије.

Мисије и задаци Војске Србије утврђени су Стратегијом одбране Републике Србије у складу са Уставом и на основу неотуђивог права Републике Србије на индивидуалну и колективну одбрану, сагласно члану 51. Повеље Уједињених нација и основним принципима међународног права који регулишу употребу силе.

Мисије Војске Србије су (1) одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља, (2) учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету и (3) подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности.

Организација Војске Србије услађена је са степеном угрожености, ресурсима, мисијама, задацима и међународним стандардима. Организацијом су утврђена начела, тип војске, функционална и организациона структура и командовање. Војска Србије развија сопствене системе обуке и логистике, ослањајући се на расположиве ресурсе државе.

Војска Србије се по структури дели на видове, родове и службе, а функционално организује у команде, јединице и установе, на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу.

На стратегијском нивоу носиоци командовања и руковођења Војском Србије су председник Републике, министар одбране и начелник Генералштаба Војске Србије.

На оперативном нивоу носиоци командовања и руковођења су команде видова, Команда за обуку и друге оперативне команде чија је команда прилагођена организацији Генералштаба, док су натактичком нивоу носиоци командовања и руковођења команде бригаад и њима равних јединица чија је организација прилагођена организацији команди оперативног нивоа.

Видови Војске Србије су интегрисане организационе целине родова и служби које су релативно аутономне у борбеним дејствима на копну и у ваздушном простору. Видови у Војсци Србије су Копнена војска и Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана.

Родови Војске Србије су: пешадија, оклопне јединице, артиљерија, инжињерија, артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства, авијација, речне јединице и јединице за електронска дејства.

Службе у Војсци Србије деле се на опште и логистичке.

Опште службе су: кадровска, телекомуникације, ваздушно осматрање и јављање, атомско-биолошко-хемијска, обавештајна, безбедносна, информатичка, геодетска, метеоролошка и навигацијска, финансијска и правна служба.

Логистичке службе су: техничка, интендантска, саобраћајна, санитетска, ветеринарска и грађевинска.

Војска Србије се састоји од сталног и резервног састава.

Стални састав Војске Србије чине професионални припадници Војске Србије и војници на служењу војног рока. 

Резервни састав Војске Србије чине резервни официри, резервни подофицири и војници у резерви. Резервни састав Војске Србије дели се на активну резерву и на пасивну резерву.

Војска Србије је идеолошки, интересно и страначки неутрална.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-901
Телефакс: +381 (0) 11 3006-331
Имејл: vojska.srbije@vs.rs