Војне спомен-медаље

Војне спомен-медаље су посебна војна признања која се додељују за остварене резултате у војној служби, успешно реализоване одређене активности војног карактера и укупан допринос систему одбране Републике Србије.

medalje-dan-drzavnosti-15022015-foto-darimir-banda-mc-odbrana.jpg

Војне спомен-медаље


Војне спомен-медаље подразумевају посебна војна признања која се додељују професионалним припадницима Војске Србије на дужности у Војсци Србије и Министарству одбране и другим државним органима и правним лицима, командама, јединицама и установама Војске Србије и војним јединицама и војним установама укојима се не обављају послови из надлежности Министарства одбране, а које су функционално и организационо везане за Министарство одбране за остварене резултате у војној служби, успешно реализоване одређене активности војног карактера и укупан допринос систему одбране Републике Србије.

Војне спомен-медаље су:


Војне споменице


Војне споменице подразумевају посебна војна признања која се додељују приликом обележавања јубиларних годишњица Војске Србије, у складу са Одлуком о одређивању Дана Војске Србије и осталих војних празника у Министарству одбране и Војсци Србије и за учешће на здруженим тактичким вежбама и сличним међународним активностима.


Изглед војних спомен-медаља и војних споменица


Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра или патинираног злата, димензија 40 × 40 mm, у складу с идејним решењем.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 × 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра или патинираног злата, димензија 40 × 3 mm, у складу с идејним решењем. Доња гредица има алку за качење медаље.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 × 10 mm. На врпцу се постављају апликације, у складу с идејним решењем.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра или патинираног злата, у складу с идејним решењем.

Кутије за војне спомен-медаље и војне споменице су пластифициране са дуплом плишаном подлогом, кобалтноплаве боје, димензија 170 × 190 mm. На поклопцу кутије је назив војне спомен-медаље или војне споменице.

Уверење о признању је димензија 165 × 185 mm са утиснутим сувим жигом. Име и презиме и одговарајући текст, у складу с идејним решењем, исписују се краснописом, ћириличким писмом. Уверење о признању се налази у кутији испод војне спомен-медаље или војне споменице.

Војна спомен-медаља за ревносну војну службу


Мотив на војној спомен-медаљи за ревносну војну службу је стилизовани приказ српског војника Драгутина Матића са фотографије Андре Поповића.

Медаље су израђене у боји патинираног злата, оивичене стилизованим приказом ловоровог венца.

Војна спомен-медаља за ревносну службу

Трака је тамноплаве боје, оивичена пурпурном бојом са обе стране.

На врпце се поставља апликација – вертикална линија у боји патинираног злата, зависно од категорије: за 10 година – једна линија, за 20 година – две линије и за 30 година – три линије.

На реверсу медаље налази се натпис: за 10 година – „10 ГОДИНА РЕВНОСНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ“, за 20 година – „20 ГОДИНА РЕВНОСНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ“ и за 30 година – „30 ГОДИНА РЕВНОСНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ“.

Војна спомен-медаља за рањавање у борбеним дејствима


Мотив на војној спомен-медаљи за рањавање у борбеним дејствима су два укрштена мача, чији врхови и дршке прелазе ивицу медаље, а преко њих је штит у бојама државне заставе.

Медаље су израђене у боји патинираног злата, оивичене стилизованим приказом храстовог венца.

Војна спомен-медаља за рањавање у борбеним дејствима

На аверсу војне спомен-медаље за рањавање у борбеним дејствима налазе се два укрштена мача, чији врхови и дршке прелазе ивицу медаље, а преко њих је штит у бојама државне заставе.

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА РАЊАВАЊЕ У БОРБЕНИМ ДЕЈСТВИМА“.

Трака је тамноцрвене боје, оивичена жутом бојом са обе стране и проткана вертикалним линијама црвене боје.

На врпце се поставља апликација – метални храстов лист у боји патинираног злата, зависно од кате-горије: за једно рањавање – један храстов лист, за два рањавања – два храстова листа и за три рањавања – три храстова листа.

Војна спомен-медаља за учешће у борбеним дејствима


Мотив на војној спомен-медаљи за учешће у борбеним дејствима је стилизовани приказ статуе која представља персонификацију Србије, рад вајара Ђорђа Јовановића.

Медаље су израђене у боји патинираног злата, оивичене стилизованим приказом храстовог венца.

Војна спомен-медаља за учешће у борбеним дејствима

На аверсу војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима на територији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, на територији Савезне Републике Југославије и на територији Републике Србије налази се стилизовани приказ статуе која представља персонификацију Србије, рад вајара Ђорђа Јовановића, у виду девојке с венцем на глави која у десној руци држи високо подигнуту бакљу, а левом руком придржава штит на којем је у плитком рељефу приказан српски грб (крст са оцилима). Поред девојке, с десне стране, у полукругу је ловорова гранчица, у боји патинираног злата.

На реверсу медаље је стилизовани приказ једног пара укрштених мачева – за учешће у борбеним дејствима на територији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, два пара укрштених мачева – за учешће у борбеним дејствима на територији Савезне Републике Југославије и три пара укрштених мачева у боји патинираног злата – за учешће у борбеним дејствима на територији Републике Србије, окружен с десне стране ловоровом гранчицом, а с леве стране храстовом гранчицом.

Трака је тамноцрвене боје, оивичена тамноплавом бојом са обе стране.

На врпце се поставља апликација – метална два укрштена мача у боји патинираног злата, зависно од категорије: један пар укрштених мачева – за учешће у борбеним дејствима на територији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, два пара укрштених мачева – за учешће у борбеним дејствима на територији Савезне Републике Југославије и три пара укрштених мачева – за учешће у борбеним дејствима на територији Републике Србије.

Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама


Мотив на војној спомен-медаљи за учешће у мултинационалним операцијама је стилизовани приказ симбола мисије – општих, логистичких и командно-штабних дужности.

Медаље су израђене у боји патинираног сребра, оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

Трака је светлоплаве боје, оивичена зеленом, плавом и тамноцрвеном бојом са обе стране, зависно од категорије. За командно-штабне дужности, трака је по средини проткана вертикалном линијом зелене, плаве и тамноцрвене боје, зависно од категорије.

На врпце се постављају апликације – металне маслинове гранчице у боји патинираног сребра за опште и логистичке дужности – једна до четири маслинове гранчице које представљају број мисија, а апликација за пету мисију је метална маслинова гранчица у боји патинираног злата.

Војна спомен-медаља за учешће у МнОп на општим и логистичким дужностима

На врпце се постављају апликације – по једна вертикална линија зелене, плаве и тамноцрвене боје преко којих су металне маслинове гранчице у боји патинираног сребра за командно-штабне дужности – једна до четири маслинове гранчице које представљају број мисија, а апликација за пету мисију је метална маслинова гранчица у боји патинираног злата.

Војна спомен-медаља за учешће у МнОп на командним и штабним дужностима

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за опште дужности је стилизовани приказ Земљине кугле изнад које је голуб мира са маслиновом гранчицом у кљуну.
 
На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа.

Трака је светлоплаве боје, оивичена зеленом бојом, а за командно-штабне дужности по средини је проткана вертикалном линијом зелене боје.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за логистичке дужности је стилизовани приказ мача и змије – војне ознаке санитетске службе.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа.

Трака је светлоплаве боје, оивичена плавом бојом, а за командно-штабне дужности по средини је проткана вертикалном линијом плаве боје.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за командно-штабне дужности је стилизовани приказ Земљине кугле преко које се налази крст са четири оцила.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа.

Трака је светлоплаве боје, оивичена тамноцрвеном бојом, а за командно-штабне дужности по средини је проткана вертикалном линијом тамноцрвене боје.

Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби


Мотив на војној спомен-медаљи за изузетне резултате у војној служби за официра, подофицира, професионалног војника и војног односно државног службеника и војног намештеника односно намештеника је стилизовани приказ ознаке припадности Војсци Србије, у складу са Правилом о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.

Медаље су израђене у боји патинираног злата, оивичене стилизованим приказом ловоровог венца.

На аверсу медаље за изузетне резултате у војној служби које се додељују официру, подофициру, професионалном војнику и војном односно државном службенику и војном намештенику односно намештенику је стилизовани приказ ознаке припадности Војсци Србије. Поред ознаке припадности Војсци Србије, с десне стране, у полукругу је ловорова гранчица, а с леве стране храстова гранчица, у боји патинираног злата.

Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби за официра

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ“.

Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби за подофицира

Трака је тамноплаве боје, оивичена црвеном бојом са обе стране и по средини проткана вертикалном линијом у боји патинираног злата – за официра, у боји патинираног сребра – за подофицира и црвене боје – за професионалног војника.

Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби за професионалног војника
 
Трака је тамноплаве боје, оивичена белом бојом са обе стране и по средини проткана вертикалном линијом у боји патинираног злата – за војне и државне службенике и у боји патинираног сребра – за војне намештенике и намештенике.

Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби за војног намештеника, односно намештеника

На врпце се поставља апликација – вертикална линија у боји патинираног злата за официре и војне и државне службенике; у боји патинираног сребра за подофицире, војне намештенике и намештенике и црвене боје за професионалне војнике.

Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби за војног односно државног службеника

Ова војна спомен-медаља може се доделити највише три пута у једној категорији: једна вертикална линија – први пут додељена, две вертикалне линије – други пут и три вертикалне линије – трећи пут додељена.

Војна спомен-медаља за достигнућа у спорту


Мотив на војној спомен-медаљи за достигнућа у спорту је стилизовани приказ олимпијске бакље и атлетске стазе.

Медаља је израђена у боји патинираног злата, оивичена стилизованим приказом ловоровог венца.

Војна спомен-медаља за достигнућа у спорту

На аверсу војне спомен-медаље за достигнућа у спорту је стилизовани приказ олимпијске бакље и атлетске стазе. Поред олимпијске бакље, с десне стране, у полукругу је ловорова гранчица.

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА ДОСТИГНУЋА У СПОРТУ“.

Трака је црвене боје, оивичена са обе стране жутом бојом.

На врпцу се поставља апликација – метална арапска бројка у боји патинираног злата, од један па надаље.

Ова војна спомен-медаља може се доделити више пута.

Војна спомен-медаља за допринос систему одбране Републике Србије


Мотив на војној спомен-медаљи за допринос систему одбране Републике Србије је стилизовани приказ војне ознаке Министарства одбране Републике Србије, у складу са Правилом о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.

Медаља за допринос систему одбране је израђена у боји патинираног сребра, димензија 50 mm (висина) и 40 mm (ширина), оивичена стилизованим приказом ловоровог венца.

Војна спомен-медаља за допринос систему одбране Републике Србије

Трака је беле боје, оивичена са обе стране светлоплавом бојом и по средини проткана вертикалном линијом у црвеној боји, уз коју су са обе стране шире вертикалне линије у боји патинираног сребра.

На врпцу се не поставља апликација. Боје на врпци су распоређене као и на траци.
 
Аверс медаље за допринос систему одбране Републике Србије представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит положен на ловоров венац сребрне боје који је у доњем делу обавијен српском тробојком. Овални штит је оперважен тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је словима у боји патинираног сребра исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу – „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“. Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова који се налазе на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита.

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Војна спомен-медаља за изузетан допринос систему одбране Републике Србије


Мотив на војној спомен-медаљи за изузетан допринос систему одбране Републике Србије је стилизовани приказ војне ознаке Министарства одбране Републике Србије, у складу са Правилом о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.

Медаља за изузетан допринос систему одбране је израђена у боји патинираног сребра, димензија 50 mm (висина) и 40 mm (ширина), оивичена стилизованим приказом ловоровог венца.

Војна спомен-медаља за изузетан допринос систему одбране Републике Србије

Трака је беле боје, оивичена са обе стране светлоплавом бојом и по средини проткана вертикалном линијом у црвеној боји, уз коју су са обе стране шире вертикалне линије у боји патинираног злата.

На врпцу се не поставља апликација. Боје на врпци су распоређене као и на траци.

Аверс медаље за изузетан допринос систему одбране Републике Србије представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит положен на ловоров венац сребрне боје који је у доњем делу обавијен српском тробојком. Овални штит је оперважен тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је словима у боји патинираног сребра исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу – „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“. Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова који се налазе на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита.

На реверсу медаље је натпис: „ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Војна споменица за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије


Мотив на војним споменицама за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије је стилизованиприказ грба Војске Србије, у складу са Правилом о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.

Медаља је израђена у боји патинираног злата, оивичена стилизованим приказом ловоровог венца.

Војна споменица за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије

На аверсу медаље је стилизовани приказ грба Војске Србије.

На реверсу медаље је натпис: „ЈУБИЛЕЈ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“.

Трака је тамноплаве боје која је од средине оивичена са обе стране жутом и црвеном бојом.

На врпцу се поставља апликација – вертикална линија у боји патинираног злата.

Ова војна споменица може се доделити највише три пута: једна вертикална линија – први пут додељена, две вертикалне линије – други пут и три вертикалне линије – трећи пут додељена.

Ново идејно решење војне споменице за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије дефинише се сваке наредне десете године поводом обележавања јубилеја Војске Србије.

Војне споменице за учешће на здруженим тактичким вежбама и сличним међународним активностима


Изглед војних споменица за учешће на здруженим тактичким вежбама и сличним међународним активностима дефинише начелник Генералштаба Војске Србије за сваку активност посебно, а на предлог организационе јединице Генералштаба Војске Србије надлежне за људске ресурсе.