Процес сарадње министара одбране Југоисточне Европе – SEDM

Процес сарадње министара одбране земаља Југоисточне Европе (Southeastern Europe Defense Ministerial Process – SEDM) покренут је на предлог Сједињених Америчких Држава 1996. године, са намером јачања сарадње земаља ЈИЕ и САД на плану одбране.

sastanak-zamenika-nacelnika-generalstabova-SEDM.jpg
Основни циљ SEDM је интензивирање разумевања и политичко-војне сарадње у ЈИЕ ради јачања стабилности и безбедности у региону.

Чланице SEDM су САД, Грчка, Италија, Турска, Словенија, Румунија, Бугарска, Хрватска, Албанија, Украјина, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, док Грузија и Молдавија имају статус посматрача.

Одлука о пријему Србије у SEDM донета је на министарском састанку SEDM одржаном у октобру 2009. године у Софији.

Влада Републике Србија је на седници одржаној 10. јуна 2010. године донела закључак о приступању Споразуму о оснивању Координационог комитета у оквиру процеса SEDM. Усвајањем поменутог закључка, Република Србија је завршила националну процедуру коју предметни споразум предвиђа за ступање у пуноправно чланство у оквиру процеса SEDM. У марту 2012. године, Србија је добила и статус посматрача у склопу Мултинационалне мировне снаге ЈИЕ (Multinational Peace Force Southeastern Europe – MPFSEE).

Процес сарадње министара одбране земаља Југоисточне Европе нема сталну структуру тј. нема оснивачку повељу нити стални секретаријат. Механизми сарадње унутар SEDM су министарски састанци, састанци Координационог комитета (SEDM–CC), састанци Комитета за војно-политичко управљање (PMSC) и састанци заменика начелника генералштабова држава SEDM. Форум на којем су се састајали заменици министара одбране тренутно је укинут. Одлуке донете на састанцима министара одбране земаља чланица SEDM представљају смернице у даљем раду иницијативе и до сада су генерисале разноврсне консултације, вежбе и пројекте који су изградиле ефикасну сарадњу међу земљама ЈИЕ у области одбране и ојачале интероперабилност партнерских оружаних снага са НАТО-ом.

Координациони комитет SEDM (SEDM Coordination Committee – SEDM–CC), званично успостављен у октобру 2000. године, задужен је за надгледање и давање политичких смерница за све пројекте који се иницирају у оквиру SEDM.

Комитет за политичко војно управљање (Politicаl Military Steering Committee – PMSC) представља управљачко тело за Мултинационалне мировне снаге ЈИЕ (Multinational Peace Force Southeastern Europe – MPFSEE) и њихову оперативну компоненту у виду бригаде за очување мира у ЈИЕ (Southeastern Europe Peacekeeping Brigade – SEEBRIG).

Министарство одбране Републике Србије узело је учешће на свим министарским састанцима, састанцима Координационог комитета и састанцима заменика начелника генералштабова земаља SEDM од 2006. године, а активно учествује у свим пројектима ове иницијативе.