Амблеми у Војсци Србије

Амблеми у Војсци Србије представљају стилизовани визуелни идентитет и суштину Војске Србије, команди, јединица и установа Војске Србије, који доприносе јачању колектива и осећаја припадности одређеној команди, јединици или установи.

amblemi-vojske-srbije-mc-odbrana-darimir-banda.jpg
Aмблеме на теренској униформи могу носити председник Републике, председник Народне скупштине Републике Србије и чланови Савета за националну безбедност, у складу са идејним решењима.

На теренској униформи, изнад амблема је лучно постављена лента тамнозелене боје на којој је ћириличким словима маслинастозелене боје исписано: „ЗА СЛОБОДУ И ЧАСТ ОТАЏБИНЕ“.

Амблеми институција ван Министарства одбране и Војске Србије


Амблем председника Републике


Амблем председника Републике Србије

Амблем за теренску униформу председника Републике је квадратног облика на којем се налази стилизовани приказ Стандарте председника Републике са Великим грбом Републике Србије на средини у пуном колору.

Амблем председника Народне скупштине Републике Србије


Амблем председника Народне скупштине Републике Србије

Амблем за теренску униформу председника Народне скупштине Републике Србије је квадратног облика на којем се налази стилизовани приказ Стандарте Народне скупштине Републике Србије са Великим грбом Републике Србије на средини у пуном колору.

Амблем чланова Савета за националну безбедност


Амблем чланова Савета за националну безбедност

Амблем за теренску униформу чланова Савета за националну безбедност је правоугаоног облика на којем се налази стилизовани приказ Државне заставе Републике Србије са Малим грбом Републике Србије у пуном колору.

Амблем Војног кабинета председника Републике


Амблем Војног кабинета председника Републике

Амблем Војног кабинета председника Републике чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Војног кабинета председника Републике у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблеми ОЈ Министарства одбране


Амблем Министарства одбране


Амблем Министарства одбране

Амблем Министарства одбране чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Министарства одбране у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Инспектората одбране


Амблем Инспектората одбране

Амблем Инспектората одбране чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Инспектората одбране у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Војнобавештајне агенције


Амблем Војнообавештајне агенције

Амблем Војнобавештајне агенције чини штит на којем је стилизовани приказ значке Војнобавештајне агенције у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Војнобезбедносне агенције


Амблем Војнобезбедносне агенције

Амблем Војнобезбедносне агенције чини црни штит на којем је стилизовани приказ значке Војнобезбед носне агенције у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Универзитета одбране


Амблем Универзитета одбране

Амблем Универзитета одбране чини маслинастозе лени штит на којем је стилизовани приказ значке Уни верзитета одбране у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Војне академије


Амблем Војне академије

Амблем Војне академије чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Војне ака демије у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Кадетске бригаде


Амблем Кадетске бригаде

Амблем Кадетске бригаде чини штит оивичен линијом у боји злата који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно плаво поље са укрштеним мачевима у боји злата изнад којих се налази розета у боји злата. У дну штита испод мачева у боји злата исписана је арапска бројка 1 која симболизује првог и јединог.

Амблем Војномедицинске академије


Амблем Војномедицинске академије

Амблем Војномедицинске академије чини штит на којем је стилизовани приказ значке Војномедицинске академије у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Медицинског факултета Војномедицинске академије


Амблем Медицинског факултета ВМА

Амблем Медицинског факултета Војномедицинске академије чини штит који је оивичен линијом у боји злата који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно плаво поље са укрштеним мачевима у боји злата изнад којих се налази розета у боји злата. У дну штита испод мачева је стилизовани приказ Ескулаповог штапа у боји злата око којег се симболично савија змија.

Амблеми и знакови Генералштаба Војске Србије и потчињених састава


Амблем Генералштаба Војске Србије


Амблем Генералштаба Војске Србије

Амблем Генералштаба Војске Србије чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Генералштаба Војске Србије у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Управе војне полиције


Амблем Управе војне полиције

Амблем Управе војне полиције чини црни штит подељен на четири поља златним крстом на којем је крунисани двоглави сребрни орао златно оружан. На грудима сребрног орла налази се прстен у боји злата са два бела ћириличка слова: „ВП“ испод којег су укрштена два пиштоља – кубуре „леденице“.

Амблем Гарде


Амблем Гарде Војске Србије

Амблем Гарде чини светлоплави штит на којем се налази двоглави бели (сребрни) орао (елемент грба Војске Србије) са високо подигнутим крилима између којих држи круну као симбол државности. На бордури штита смењују се црвени, плави и бели троуглови као традиционално означавање почасних војних јединица на заставама српске војске још од Првог српског устанка. Изнад штита лучно је постављена лента Ордена народног хероја који је јединица добила 1958. године.

Коришћењем националних боја у бордури наглашава се изузетна важност Гарде као карактеристичне јединице Војске Србије која, између осталих задатака, представља земљу током протоколарних активности на највишим државним нивоима.

Амблем Центра за мировне операције


Амблем Центра за мировне операције

Амблем Центра за мировне операције чине светлоплави штит и стилизовани приказ континената на Земљиној кугли који се налази преко попречне средње траке у бојама заставе Републике Србије. Асоцијација на знак Уједињених нација са обележјем Републике Србије симболизује ангажовање припадника Војске Србије у мировним мисијама.

Амблем Центра за обуку јединица за мултинационалне операције


Амблем Центра за обуку јединица за МнОп

Амблем Центра за обуку јединица за мултинационалне операције војске чини штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са стилизованим приказом континената на Земљиној кугли.

Амблем 224. центра за електронска дејства


Амблем 224. центра за електронска дејства

Амблем 224. центра за електронска дејства чини тамноцрвени штит на којем се налази композиција седмокраке муње у боји злата (као симбола електричног пражњења) која избија из сечива мача исте боје чиме се повезују појмови електронских дејстава и припадности војној јединици.

Знак Војногеографског института


Знак Војногеографског института

Знак Војногеографског института чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем је стилизовани приказ троугла и глобуса преко његове површине и који прелази ивице троугла. На глобусу је стилизовани приказ теодолита испод којег се налази година оснивања Географског одељења у боји злата, чију традицију наставља Војногеографски институт. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ВОЈНОГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ“.

Амблем Централне логистичке базе


Амблем Централне логистичке базе

Амблем Централне логистичке базе чини тамноцрвени штит са зупчаником и троуглом у боји злата који су испреплетани у јединствену форму.

Знак Техничког опитног центра


Знак Техничког опитног центра

Знак Техничког опитног центра чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље. На средини штита у облику неправилног круга је скраћеница назива установе ћириличким словима тамноплаве боје: „ТОЦ“ испод којег је исписана година оснивања Техничког опитног центра. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР“.

Амблем Бригаде везе


Амблем Бригаде везе

Амблем Бригаде везе чини тамноцрвени штит са две укрштене стилизоване муње у боји злата. Укрштене стилизоване муње су традиционална ознака телеграфиста у српској и југословенској војсци између два светска рата.

Амблем Центра за обуку путем симулација


Амблем Центра за обуку путем симулација

Амблем Центра за обуку путем симулација чини тамноцрвени штит на којем се налази композиција круга који се састоји од три једнаке стрелице које прате његову путању. Стрелице су зелене, тамноплаве и на врху круга светлоплаве боје у смеру супротном од кретања казаљки на сату. У средини круга је стилизовани приказ шаховске фигуре скакача у белој боји који симболизује могућност маневра у свим правцима.

Амблем Криминалистичко-истражне групе


Амблем Криминалистичко-истражне групе

Амблем Криминалистичко-истражне групе чини црни штит који је подељен на четири поља крстом у боји злата на чијем је горњем делу вертикално прстен у боји злата са два бела ћириличка слова: „ВП“ и испод којег су укрштена два пиштоља – кубуре „леденице“ чији рукохвати прелазе хоризонталну линију крста. У доњем делу крста вертикално је стилизовани приказ гвоздене песнице у боји сребра у којој су стилизоване муње у боји злата са чије леве стране је ловоров венац, а са десне је храстов венац у боји злата.

Амблем Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре“


Амблем Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре“

Амблем Одреда војне полиције специјалне намене „Кобре“ чини црни штит који је подељен на четири поља крстом у боји злата на којем је крилата кобра разјапљених чељусти омотана око мача са врхом окренутим нагоре.

Амблеми и знакови јединица и установа Копнене војске


Амблем Команде Копнене војске


Амблем Команде Копнене војске

Амблем Команде Копнене војске чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Команде Копнене војске у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Прве бригаде копнене војске


Амблем Прве бригаде Копнене војске

Амблем Прве бригаде копнене војске чини велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапском бројком 1 у боји злата.

Амблем Друге бригаде копнене војске


Амблем Друге бригаде Копнене војске

Амблем Друге бригаде копнене војске чини велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапском бројком 2 у боји злата.

Амблем Треће бригаде копнене војске


Амблем Треће бригаде Копнене војске

Амблем Треће бригаде копнене војске чини велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапском бројком 3 у боји злата.

Амблем Четврте бригаде копнене војске


Амблем Четврте бригаде Копнене војске

Амблем Четврте бригаде копнене војске чини велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапском бројком 4 у боји злата.

Амблем Мешовите артиљеријске бригаде


Амблем Мешовите артиљеријске бригаде

Амблем Мешовите артиљеријске бригаде чини црни штит са два укрштена топа у боји злата и челично сивом запаљеном бомбом (гранатом). Амблем се заснива на традиционалном представљању артиљеријских јединица, а црна боја је од средине 19. века традиционално обележје артиљерије у српској војсци.

Амблем Речне флотиле


Амблем Речне флотиле

Амблем Речне флотиле чини штит чије је поље подељено таласастим резом на горње тамноцрвено и доње плаво поље са сидром у боји сребра преко оба поља. Сидро је традиционални симбол речних јединица, а тамноцрвена боја означава припадност Копненој војсци.

Амблем 21. батаљона везе


Амблем 21. батаљона везе Копнене војске

Амблем 21. батаљона везе чини тамноцрвени штит са две укрштене стилизоване муње у боји сребра. На глави штита је линијом у боји злата одељена арапска бројка 21 у боји сребра.

Амблем 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране


Амблем 246. батаљона АБХО

Амблем 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране чини на три дела подељен штит са пољима у бојама заставе Републике Србије. На плавом пољу налазе се међународне ознаке упозорења за радиоактивну, биолошку и хемијску опасност.

Амблем Трећег батаљона војне полиције


Амблем Трећег батаљона војне полиције

Амблем Трећег батаљона војне полиције чини црни штит који је подељен на четири поља крстом у боји злата на чијем је горњем делу вертикално прстен у боји злата са два бела ћириличка слова: „ВП“ испод којег су укрштена два пиштоља – кубуре „леденице“, чији рукохвати прелазе хоризонталну линију крста. У доњем делу крста, вертикално црном бојом исписана је арапска бројка 3 са чије леве стране је ловоров венац, а са десне је храстов венац у боји злата.

Амблем Петог батаљона војне полиције


Амблем Петог батаљона војне полиције

Амблем Петог батаљона војне полиције Копнене војске чини црни штит који је подељен на четири поља крстом у боји злата на чијем је горњем делу вертикално прстен у боји злата са два бела ћириличка слова: „ВП“ испод којег су укрштена два пиштоља – кубуре „леденице“ чији рукохвати прелазе хоризонталну линију крста. У доњем делу крста, вертикално црном бојом исписана је арапска бројка 5 са чије леве стране је ловоров венац, а са десне је храстов венац у боји злата.

Амблем Војног оркестра Ниш


Амблем Војног оркестра Ниш

Амблем Војног оркестра Ниш Копнене војске чини тамноцрвени штит на којем је стилизовани приказ музичког инструмента лире у боји злата.

Знак Техничког ремонтног завода „Чачак“


Знак Техничког ремонтног завода Чачак

Знак Техничког ремонтног завода „Чачак“ чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем је стилизовани приказ зупчаника беле боје. На средини зупчаника је ћириличко слово: „Р“ беле боје. Испод зупчаника белом бојом исписана је година оснивања Инжињеријско-техничког завода, чију традицију наставља ова установа. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД ’ЧАЧАК’“.

Амблеми и знакови јединица и установа РВ и ПВО


Амблем Команде Ратног ваздухопловства и ПВО


Амблем Команде РВ и ПВО

Амблем Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране чини маслинастозелени штит на којем је стилизовани приказ значке Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем 204. ваздухопловне бригаде


Амблем 204. ваздухопловне бригаде

Амблем 204. ваздухопловне бригаде чини светлоплави штит са ознаком ваздухопловства – ронделом (бели крст са кругом у бојама заставе Републике Србије) на којој је глава сурог орла. На глави штита је линијом у боји сребра одељена арапска бројка 204 у боји сребра.

Амблем 98. ваздухопловне бригаде


Амблем 98. ваздухопловне бригаде

Амблем 98. ваздухопловне бригаде чини светлоплави штит са ознаком ваздухопловства – ронделом (бели крст са кругом у бојама заставе Републике Србије) на којој је глава тигра. На глави штита је линијом у боји сребра одељена арапска бројка 98 у боји сребра.

Амблем 250. ракетне бригаде за ПВД


Амблем 250. ракетне бригаде за ПВД

Амблем 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства чини светлоплави штит на којем се налази радарски радијус преко којег су укрштена карактеристична средства којима јединице противваздухопловне одбране извршавају задатке. Глава штита је црвене боје са две беле усправне пруге између којих је у боји сребра исписана арапска бројка 250. Глава штита представља ленту Ордена народног хероја који је јединица добила 1999. године за заслуге у одбрани од НАТО агресије.

Амблем 126. бригаде ВОЈИН


Амблем 126. бригаде ВОЈИН

Амблем 126. бригаде ваздушног осматрања, јављања и навођења чини светлоплави штит на којем се налази сова раширених крила у боји сребра. Глава штита је црвене боје са две беле усправне пруге између којих се налази арапска бројка 126 у боји сребра. Глава штита представља ленту Ордена народног хероја који је јединица добила 1999. године за заслуге у одбрани од НАТО агресије.

Амблем 333. инжињеријског батаљона


Амблем 333. инжињеријског батаљона РВ и ПВО

Амблем 333. инжињеријског батаљона чини светлоплави штит на којем је стилизовани приказ реке од три беле таласасте линије са по једном кулом у боји сребра лево и десно, које су повезане мостом у боји сребра. На глави штита је линијом у боји сребра одељена арапска бројка 333 у боји сребра.

Амблем 210. батаљона везе


Амблем 210. батаљона везе РВ и ПВО

Амблем 210. батаљона чини светлоплави штит на којем су стилизоване муње у боји сребра. На глави штита је линијом у боји сребра одељена арапска бројка 210 у боји сребра.

Знак Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“


Знак Ваздухопловног завода Мома Станојловић

Знак Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“ представља штит светлоплаве боје на којем је стилизовани приказ репа авиона у обручу беле боје на којем је по хоризонтали натпис ћириличким белим словима: „МОМА“, а на левој страни у горњем делу је стилизовани приказ заставе Републике Србије. Испод обруча исписана је година формирања Аеропланске радионице на аеродрому Микра крај Солуна. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД ’МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’“.

Знак Ваздухопловномедицинског института


Знак Ваздухопловномедицинског института

Знак Ваздухопловномедицинског института представља штит светлоплаве боје на којем је у доњем делу стилизовани приказ двоглавог орла на чијим грудима је штит беле боје на којем се налази стилизовани приказ Ескулаповог штапа у белој боји око којег се симболично савија змија. Испод стилизованог приказа двоглавог орла исписана је година формирања мале специјализоване болнице за помоћ оболелим и повређеним пилотима. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ВАЗДУХОПЛОВНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ“.

Амблеми јединица Команде за обуку


Амблем Команде Команде за обуку


Амблем Команде за обуку

Амблем Команде Команде за обуку чини маслинасто зелени штит на којем је стилизовани приказ значке Команде Команде за обуку у маскирној варијанти за теренску униформу.

Амблем Командног батаљона


Амблем Командног батаљона чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са стилизованим приказом мача постављеног вертикално по средини у боји злата.

Emblem of the Training Command HQ Battalion

Амблем Првог центра за обуку


Амблем Првог центра за обуку

Амблем Првог центра за обуку чини штит подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји злата. Изнад укрштених мачева у боји злата исписана је арапска бројка 1.

Амблем Другог центра за обуку


Амблем Другог центра за обуку

Амблем Другог центра за обуку чини штит подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји злата. Изнад укрштених мачева у боји злата исписана је арапска бројка 2.

Амблем Трећег центра за обуку


Амблем Трећег центра за обуку

Амблем Трећег центра за обуку чини штит подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји злата. Изнад укрштених мачева у боји злата исписана је арапска бројка 3.

Амблем Центра за обуку Копнене војске

Амблем Центра за обуку Копнене војске

Амблем Центра за обуку Копнене војске чини штит који је подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са две укрштене пушке у боји злата које симболично подсећају на основно оружје јединица овог вида.

Амблем команди за развој територијалних бригада


Амблеми команди за развој територијалних бригада

Амблем команди за развој територијалних бригада (Банатска, Београдска, Тимочка и Расинска) чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са стилизованим приказом укрштеног мача и пушке у боји злата.

Амблем Центра за обуку и усавршавање подофицира


Амблем Центра за обуку и усавршавање подофицира

Амблем Центра за обуку и усавршавање подофицира чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји сребра. Изнад укрштених мачева у средини је стилизовани приказ чина заставника прве класе, а у доњем делу је отворена књига у боји сребра.

Амблем Центра за обуку РВ и ПВО


Амблем Центра за обуку РВ и ПВО

Амблем Центра за обуку Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са радарским радијусом у боји злата преко којег је соко у боји злата раширених крила као симбол свих јединица Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.

Амблем Центра за обуку везе и информатике


Амблем Центра за обуку везе и информатике

Амблем Центра за обуку везе и информатике чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем се налазе у боји злата испреплетени знак везе и мач врхом окренут нагоре.

Амблем Центра АБХО


Амблем Центра АБХО

Амблем Центра атомско-биолошко-хемијске одбране чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем се у боји злата налазе међународне ознаке упозорења за биолошку опасност у доњем делу тамноцрвеног поља, за хемијску опасност у доњем делу светлоплавог поља и за радиоактивну опасност по вертикали у горњем делу штита.

Амблем Центра за обуку логистике


Амблем Центра за обуку логистике

Амблем Центра за обуку логистике чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем се налазе испреплетени зупчаник и троугао у боји злата.

Амблем Интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“


Амблем Интервидовског полигона Пасуљанске ливаде

Амблем Интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“ чини штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са стилизованим приказом укрштених мачева у боји злата преко којих се налази приказ мете.