Центар за мировне операције

Центар за мировне операције је непосредно потчињена јединица Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије намењена за обуку, избор, опремање, припрему и упућивање појединаца и јединица из Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалне операције ван граница Републике Србије.

Начелник Центра за мировне операције је пуковник др Мирјана Миленковић.

Центар за мировне операције је пуноправни члан Европске асоцијације центара за обуку за мировне операције (European Association of Peacekeeping Training centres — ЕAPTC) и Међународне асоцијације центара за обуку за мировне операције (International Association of Peacekeeping Training centres — IAPTC). 

Намена Центра за мировне операције


Центар за мировне операције је намењен за:

 • Избор, обуку, припрему појединаца и група и учешће у избору, обуци и припремама јединица за мултинационалне операције;
 • Праћење, координацију и контролу рада и активности ангажованих припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије;
 • Реализацију семинара, курсева и радионица из области мултинационалних операција;
 • Учешће у евалуацији оспособљености јединица за мултинационалне операције;
 • Издавање сертификата о оспособљености за ангажовање у мултинационалним операцијама;
 • Учешће у изради меморандума о разумевању, техничких и других споразума у вези са ангажовањем Војске Србије у мултинационалним операцијама;
 • Учешће у изради нацрта годишњег плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама;
 • Учешће у изради нормативно-правног оквира за учешће у мултинационалним операцијама;
 • Сарадњу са међународним субјектима у циљу размене идеја и искустава из мултинационалних операција;
 • Координацију логистичке подршке појединаца и група ангажованих у мултинационалним операцијама и учешће у организацији логистичке подршке јединица ангажованих у мултинационалним операцијама.

Задаци Центра за мировне операције


Тежишни задаци Центра за мировне операције су:

 • Избор, селекција, обука, припрема и опремање појединаца и јединица за мултинационалне операције;
 • Планирање, организација, реализација транспорта појединаца, јединица, наоружања и војне опере у зоне мултинационалних операција;
 • Праћење, координација, и контрола ангажованих снага у мултинационалним операцијама;
 • Планирање, организација и реализација националних и међународних курсева, семинара и предавања по садржајима значајним за учешће у мултинационалним операцијама.

Центар за мировне операције реализује следеће курсеве:

 • Заштита цивила у мировним операцијама (сертификован од стране УН);
 • Курс за штабне официре Уједињених нација (сертификован од стране УН);
 • Курс за војне посматраче Уједињених нација (сертификован од стране УН) и
 • Основни курс за учешће у мировним операцијама Уједињених нација.

У оквиру међународне војне сарадње, Центар за мировне операције остварује сарадњу са Центром за обуку за операције подршку миру Оружаних снага Босне и Херцеговине (PSOTC BiH), Центром за мировне операције Мађарске војске (HDF PSTC), Међународним центром за операције подршке миру Оружаних снага Републике Грчке (MPOSTC), Међународним центром Оружаних снага Републике Аустрије (AUTINT), Центром за обуку Уједињених нација Оружаних снага Савезне Републике Немачке и Интегрисаном службом за обуку Департмана за мировне операције Уједињених нација (ITS DPO).

Традиција Центра за мировне операције


Од повратка у мултинационалне операције 2002. године и десетогодишње паузе због ратних дешавања на простору бивше СФРЈ, Војска Југославије и Војска Србије и Црне Горе учествовале су у две мисије Уједињених нација: UNMISET у Источном Тимору и ONUB у Бурундију, ангажовањем официра на дужностима војних посматрача. Чак и овакво „тачкасто” ангажовање од неколико официра захтевало је постојање организацијске целине која би вршила координацију свих активности на избору квалитетног кадра, њиховом опремању, припреми за обављање специфичних дужности ван граница наше земље и решавање њиховог статуса у току овог ангажовања.

Од 2002. године облашћу мултинационалних операција се бавило Одељење за међународне интеграције и мировне операције при Оперативној управи Генералштаба Војске Србије и Црне Горе.

Одељење је 14. октобра 2003. године прерасло у Национални центар за мировне мисије, који је био потчињен заменику начелника Генералштаба Војске Србије и Црне Горе. Центар за мировне операције, као правни наследник Националног центра за мировне мисије, основан је 1. јануара 2005. године и до 17. маја 2020. године је био непосредно потчињен Здруженој оперативној команди Генералштаба Војске Србије, након чега Центар за мировне операције јединица непосредно потчињена јединица Оперативној управи (Ј-3) Генералштаба Војске Србије.

Дан Центра за мировне операције слави се 17. новембра, у знак сећања на дан када је, 1956. године, упућена претходница Одреда Југословенске народне армије у састав Снага за хитно реаговање УН на Синају.

Контакт


Адреса: Рашка 2, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 876
Телефакс: +381 (0) 11 3005 090
Имејл: pkoc@vs.rs

Повезане вести