Пријава на добровољно служење војног рока

Оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем Министарство одбране објављује најмање два месеца пре упућивања на добровољно служење војног рока са оружјем.

pripadnici-specijalne-brigade-na-logorovanju.jpg
Заинтересовано лице пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем подноси надлежном центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.

Изборни поступак


Центар Министарства одбране за локалну самоуправу позива пријављене кандидате појединачним позивом на извршење лекарског прегледа. Центар МО за локалну самоуправу обезбеђује кандидатима превоз или исплату накнаде путних трошкова у вези са утврђивањем оцене способности за војну службу.

Кандидат може одустати од добровољног служења војног рока са оружјем најкасније пре обављања лекарског прегледа, ако о томе, у писаној форми, обавести центар МО за локалну самоуправу код кога се води у евиденцији.

Кандидат за кога је донет акт о упућивању на добровољно служење војног рока са оружјем може на лични захтев одустати од служења војног рока из следећих разлога:

 • болести или повреде,
 • рођења детета,
 • склапања брака,
 • смрти или тешке болести члана заједничког домаћинства,
 • упућивања на школовање,
 • запослења,
 • елементарне непогоде којом би породица кандидата била доведена у тежак материјални положај.

Након извршених лекарских прегледа, центар МО за локалну самоуправу утврђује ранг-листу пријављених кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем.

Критеријуми за утврђивање ранг-листе


Критеријуми за утврђивање ранг-листе су:

 • утврђен потребан број војника за добровољно служење војног рока са оружјем,
 • школска спрема,
 • оцена здравствене способности,
 • разлози које је кандидат навео у пријави за добровољно служење војног рока са оружјем.

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата за позивање на добровољно служење војног рока са оружјем врше регионални центри Министарства одбране на основу предлога центара МО за локалну самоуправу.

Избор потребног број кандидата врше регионални центри МО на основу утврђене коначне ранг-листе кандидата за позивање на добровољно служење војног рока са оружјем и Плана упута, који израђује и доставља Министарство одбране.

Са изабраним кандидатима територијално надлежни центар МО за локалну самоуправу закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Упут на добровољно служење војног рока са оружјем


Центар МО за локалну самоуправу појединачним позивом позива кандидатe на добровољно служење војног рока са оружјем, најкасније осам дана пре упућивањa у центар за обуку. Кандидат који је изабран за добровољно служење војног рока са оружјем актом надлежног органа дужан је да се јави у центар за обуку у време назначено у позиву.

Шта опредељује где ће регрут бити регрутован?


На одређивање рода, службе и војноевиденционе специјалности (ВЕС) опредељујуће утичу следећи чиниоци:

 • психофизичке способности регрута, које се одређују на лекарским прегледима и психолошким испитивањима,
 • потребе Војске за специјалностима ради попуне њених јединица,
 • образовање и стручна способност регрута,
 • афинитети, активности и интересовања у цивилству,
 • жеља регрута да буде регрутован у одређени род-службу коју изражава приликом регрутације.

Контакт


Све остале информације могу се добити путем телефона или посредством електронске поште, на следећим адресама:

Управа за обавезе одбране, МО
Телефон: 011/3203-042
Имејл: uoo@mod.gov.rs

Регионални центар МО Београд
Телефон: 011/3000-291
Имејл: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

Регионални центар МО Нови Сад
Телефон: 021/547-964
Имејл: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

Регионални центар МО Ниш
Телефон: 018/524-223
Имејл: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

Регионални центар МО Крагујевац
Телефон: 034/335-235
Имејл: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

Регионални центар МО Ваљево
Телефон: 014/220-215
Имејл: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs