72. бригада за специјалне операције

72. бригада за специјалне операције је тактичка јединица, организована на модуларном принципу, намењена и оспособљена за извођење специјалних операција, диверзантских, противдиверзантских, противпобуњеничких и противтерористичких дејстава, извиђање и прикупљање обавештајних података, првенствено у непријатељевом распореду на тактичкој и оперативној дубини, у свим земљишним, метеоролошким и борбеним условима.
 • 72. бригада за специјалне операције
  Командант 72. бригаде за специјалне операције, бригадни генерал Мирослав Талијан
  • Батаљон за обезбеђење и подршку специјалних дејстава „Орлови“
  • Батаљон за специјалне операције „Грифони“
  • Батаљон за специјалне операције „Соколови“
  • Логистичка чета
  • Вод војне полиције

У саставу 72. бригаде за специјалне операције су команда, Батаљон за обезбеђење и подршку специјалних дејстава „Орлови“, Батаљон за специјалне операције „Грифони“, Батаљон за специјалне операције „Соколови“, Логистичка чета и Вод војне полиције.

Командант 72. бригаде за специјалне операције је бригадни генерал др Мирослав Талијан.

Задаци 72. бригаде за специјалне операције


72. бригаде за специјалне операције реализује следеће задатке:

 • Специјално извиђање у оперативној и стратегијској дубини;
 • Директне акције против снага непријатеља и на војне објекте непријатеља;
 • Борба против тероризма;
 • Противпобуњеничка борба;
 • Решавање талачких ситуација;
 • Борбено трагање и спасавање.

Обука у 72. бригади за специјалне операције


У 72. бригади за специјалне операције реализује се интензивна обука, коју чине селективна обука, основна и напредна обука специјалних јединица.

Селективна обука траје 10 недеља и реализује се кроз фазу елиминације и фазу квалификације. Кандидати који успешно савладају програм селективне обуке, примају се и распоређују на формацијска места у јединицама 72. бригаде за специјалне операције и упућују на основну и напредну специјалистичку обуку.

Основна специјалнистичка обука траје шест месеци и састоји се од: физичке обуке, ватрене обуке, основне обуке снајпериста, тактичке обуке, тактичке обуке специјалних јединица, топографије и оријентације на земљишту, обуке на средствима и системима за ватрену подршку, обуке на телекомуникационим средствима, као и извођења тактичких вежби.

Напредна обука специјалних јединица траје шест месеци и обухвата усавршавања путем курсирања у јединицама 72. бригаде за специјалне операције и центрима за обуку Војске Србије. Напредна обука се начелно реализује кроз следеће облике обучавања:

 • Ватрену обуку (брзо и прецизно гађање и тактичка употреба наоружања);
 • Обуку у верању у летњим и зимским условима;
 • Обуку у употреби хладног оружја;
 • Обуку у исхрани у природи и преживљавању у летњим и зимским условима;
 • Напредну обуку снајпериста;
 • Обуку у савлађивању водених препрека;
 • Обуку у скијању;
 • Основну падобранску обуку;
 • Обуку у рушењу елемената и материјала;
 • Обуку у изради импровизованих експлозивних средстава.

Усавршавања припадника јединице се реализује и похађањем различитих курсева у земљи и иностранству, као што су:

 • Извиђачки курс за официре и подофицире;
 • Курс за рад у јединицама војне полиције;
 • Виша падобранска обука;
 • Курсеви страних језика;
 • Курс верања и горске службе спасавања лети;
 • Курс скијања, верања и горске службе спасавања зими;
 • Курс за речне диверзанте и лаке рониоце;
 • Оспособљавање инструктора обуке у преживљавању;
 • Оспособљавање инструктора обуке снајпериста.

Традиције 72. бригаде за специјалне операције


72. бригада за специјалне операције је правни следбеник 72. специјалне бригаде која је одликована Орденом ратне заставе 16. јуна 2000. године.

У оквиру организацијских промена из 2006. године, делови 72. специјалне бригаде ушли су у састав новоформиране Специјалне бригаде. Ранг бригаде и статус јединице враћени су одлуком председника Републике Србије од 21. децембра 2019. године, на основу које је формирана 72. бригада за специјалне операције, као јединица непосредно потчињена начелнику Генералштаба Војске Србије.

Дан 72. бригаде за специјалне операције обележава се 27. јануара.

Мото припадника 72. бригаде за специјалне операције је:

„КАДА ДРУГИ НЕ МОГУ И НЕ СМЕЈУ, САМО ЈЕ ЈЕДНА... 72. КОЈА УВЕК МОЖЕ И СМЕ!“.

Контакт


Адреса: Јабучки пут бб, 26 000 Панчево 
Телефон: +381 (0) 13 326 026
Телефакс: +381 (0) 13 326 502
Имејл: 72brso@vs.rs

Повезане вести