Униформе припадника Војске Србије

Војна униформа је део визуелног идентитета Војске Србије. Војну униформу имају право и обавезу да носе војна лица и професионална војна лица распоређена ван ВС.

uniforma.jpg
Право и обавезу да носе поједине врсте војних униформи имају цивилна лица на служби у Војсци Србије у току обављања одређених задатака.

Униформа без ознаке припадности Војсци Србије, ознака чинова и других војних ознака Војске Србије не сматра се војном униформом.

Официри и подофицири, уколико то не захтевају потребе службе (дужност органа унутрашње службе, обука, терен, радови и сл.) у радно време носе службену униформу, осим у јединицама Војске Србије до нивоа батаљона у којима се у радно време носи теренска униформа.

Војнa униформa класификујe се према намени, виду односно роду и времену ношења.

Врсте војне униформе према намени


Врсте војне униформе према намени јесу:

 • теренска униформа;
 • службена униформа;
 • свечана униформа.

Теренска униформа


Основни дезен за теренску униформу за оба вида и род речних јединица је маскирни са доминантном зеленом бојом.

Теренска униформа за припаднике Војске Србије за извршење појединих специјалних задатака и припаднике Војске Србије који учествују у мултинационалним операцијама може бити израђена у редукованим бојама, у складу са одобреним дизајном.

Председник Републике и министар одбране могу носити теренску униформу са прописаним ознакама у следећим приликама: посета командама, јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије, за време војних вежби и током службених посета припадницима Војске Србије на локацијама мултинационалних операција у иностранству.

Цивилна лица на служби у Војсци Србије и запослени у Министарству одбране при извршавању одређених задатака (дежурство, вежба јединице, логоровање и сл.) ако то природа задатка захтева носе теренску униформу прописану за војна лица, што одређује старешина на положају команданта батаљона, њему равном и вишем положају.

Службена униформа


Основна боја за службену униформу:

 • за вид Копнене војске је сивомаслинаста;
 • за вид Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране је оловноплава;
 • за род речних јединица је светлодрап за летњу, а тамноплава за зимску.

Професионална војна лица жене уз службену униформу у комплету без опасача и упртача по избору носе сукњу или панталоне. Уз сукњу, чија дужина не сме бити изнад колена, обавезно се носе чарапе светлодрап боје. Лети уз сукњу носе ципеле плитке, а зими, зависно од временских услова, ципеле плитке или чизмице.

Професионална војна лица жене уз службену униформу у комплету са опасачем и упртачем носе панталоне.

Припадници Гарде, војне полиције, Специјалне бригаде и припадници извиђачко-диверзантских јединица, као и рониоци у речним јединицама и органи за обавештајно-извиђачке послове уз службену униформу носе бере.

Свечана униформа


Основна боја за свечану униформу:

 • за вид Копнене војске је сивомаслинаста за подофицире и официре до чина пуковника односно тамноплава за официре чина пуковника и генерала;
 • за вид Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране је оловноплава;
 • за род речних јединица је бела за летњу, а тамноплава за зимску;
 • припадника Гарде је светлоплава;
 • припадника војних оркестара и Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ је сивомаслинаста за наступну, а тамноплава за свечану;
 • кадета Војне академије је у боји вида односно рода за који се школују, а за кадете општих и логистичких служби и кадете Медицинског факултета Војномедицинске академије је сивомаслинаста.

Врсте војне униформе према виду односно роду


Врсте војне униформе према виду односно роду јесу:

 • униформа вида Копнене војске;
 • униформа вида Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране;
 • униформа рода речних јединица.

Војна униформа вида Копнене војске намењена је припадницима родова пешадије, оклопних јединица, артиљерије, инжињерије и јединица за електронска дејства, припадницима логистичких служби и припадницима општих служби, осим родова артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства и авијације и служби ваздушног осматрања и јављања и метеоролошке и навигацијске службе.

Војна униформа вида Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране намењена је припадницима родова артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства и авијације, припадницима општих служби ваздушног осматрања и јављања и метеоролошке и навигацијске службе и припадницима осталих родова, општих и логистичких служби на служби у командама, јединицама и установама Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.

Војна униформа рода речних јединица намењена је припадницима рода речних јединица и припадницима осталих родова, општих и логистичких служби на служби у командама и јединицама речних јединица.

Официри и подофицири на служби у организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије носе војну униформу коју су носили и пре премештаја у организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије.

Официри и подофицири који су премештени из једног вида односно рода речних јединица у други вид Војске Србије, осим официра и подофицира који припадају родовима артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства, авијације и речних јединица и општим службама ваздушног осматрања и јављања и метеоролошке и навигацијске службе, у обавези су да носе униформу новог вида односно рода речних јединица, с тим што имају право да униформу ранијег вида односно рода речних јединица носе још две године, рачунајући од дана премештаја.

Професионални војници који су премештени из команди, јединица или установа једног вида односно рода речних јединица у други вид односно у род речних јединица мењају бере са ознаком припадности виду односно роду речних јединица односно ознаку на капи.

Врсте војне униформе према времену ношења


Врсте војне униформе према времену ношења су зимска и летња.

Летња униформа начелно је обавезна од 1. априла до 30. септембра, а зимска од 1. октобра до 31. марта, зависно од временских услова.

Наређењем команданта гарнизона (гарнизонског места) или старешина на вишем положају односно старешина јединице – ако је јединица на задатку ван гарнизона (гарнизонског места) може се одредити ношење летње односно зимске униформе и ван ових периода.