Курсеви у Центру за мировне операције

Курсеви у Центру за мировне операције

29.05.2015 Обука официра и подофицира спроводи се путем курсева и семинара и обухвата основна знања из области мултинационалних операција, процес доношења одлуке и обуку за специфичне дужности – штабне дужности, дужности логистичких официра, официра за цивилно-војну сарадњу, војних посматрача...
Оријентациони курс за штабне официре и подофицире у МнОп

Оријентациони курс за штабне официре и подофицире у МнОп

05.04.2016 Програм курса има за циљ да слушаоци стекну основна знања и вештине потребне за обављање штабних дужности у мултинационалним операцијама у командама јединица ранга батаљона.
Курс за кључно особље јединица за мировне операције

Курс за кључно особље јединица за мировне операције

06.04.2016 Програм курса је усмерен на обуку оних официра и подофицира који су планирани и изабрани за рад на кључним позицијама/дужностима у контингенту и јединицама Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније.
Курс за штабне официре Уједињених нација

Курс за штабне официре Уједињених нација

06.04.2016 Програм курса је фокусиран на главне карактеристике функционисања интегрисаних мисија Уједињених нација и процес планирања војне компоненте.
Заштита цивила и род у мировним операцијама

Заштита цивила и род у мировним операцијама

05.04.2016 Програм курса се фокусира на то како успешне мисије треба да се баве потребама локалне популације у зони операција и како је од суштинског значаја да војно и полицијско особље, као и цивилно особље женског пола буде укључено у планирање, спровођење и евалуацију операција.
Курс за војне посматраче Уједињених нација

Курс за војне посматраче Уједињених нација

05.04.2016 Програм курса је фокусиран на улогу и одговорности војног посматрача на тим-сајту / у штабу посматрача УН и технике и процедуре рада.