Курс за кључно особље јединица за мировне операције

Програм курса је усмерен на обуку оних официра и подофицира који су планирани и изабрани за рад на кључним позицијама/дужностима у контингенту и јединицама Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније.

polaznici-kursa-za-kljucno-osoblje-u-mnop-u-cmo-22okt2018.jpg
Циљ курса је оспособљавање официра и подофицира за рад на кључним дужностима у контингенту и јединицама Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама. Програм курса је усмерен на обуку оних официра и подофицира који су планирани и изабрани за рад на кључним позицијама/дужностима у контингенту и јединицама Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније.

Садржај

  • Разумевање карактеристика оперативног окружења, мултинационалности и других кључних аспеката мултинационалних операција.
  • Упознавање са главним документима за ангажовање у мултинационалним операцијама.
  • Упознавање са генеричким моделом команди свих нивоа у мултинационалним операцијама УН и ЕУ.
  • Упознавање са кључним карактеристикама и другим важним аспектима рада у мултинационалним операцијама: кодексом понашања, основама безбедности на терену, управљањем стресом, културним разликама и изазовима, родним питањима, сарадњом са различитим актерима у зони мисије, основама рада са медијима на терену и логистичком подршком јединице/контингента.
  • Упознавање са искуствима и наученим лекцијама из ангажовања у различитим мултинационалним операцијама УН и ЕУ. 

Критеријуми за полазнике 

Официри и подофицири Војске Србије чина старији водник прве класе – мајор који су планирани и изабрани за рад на кључним позицијама/дужностима у контингенту и јединицама Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама.

Језик на курсу

Српски

Број полазника

До 30

Страни полазници

Не

Плаћање

Курс је бесплатан. Министарство одбране Републике Србије покрива трошкове смештаја, оброка и предавања. Транспорт од/до Центра за мировне операције, дневнице и друге трошкове у вези са ангажовањем полазника у ЦМО су одговорност матичне јединице.  

Трајање курса

5 дана

Контакт

Одељење за обуку ЦМО

Телефон: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Телефакс: +381 11 3005 090
Мејл: pkoc@vs.rs