Заштита цивила и род у мировним операцијама

Програм курса се фокусира на то како успешне мисије треба да се баве потребама локалне популације у зони операција и како је од суштинског значаја да војно и полицијско особље, као и цивилно особље женског пола буде укључено у планирање, спровођење и евалуацију операција.

polaznici-kursa-za-zastitu-civila-u-multinacionalnim-operacijama-7decembar2018.jpg
Циљ курса је подизање свести о томе да цивили све више постају жртве оружаног конфликта и да је Савет безбедности УН одобрио неколико мировних мисија с циљем заштите цивила од физичког насиља, као и подизање свести о роду и имплементацији родне перспективе у мултинационалне операције, укључујући и процес планирања и спровођење задатака и активности мисије.

Програм курса се фокусира на то како успешне мисије треба да се баве потребама локалне популације у зони операција и како је од суштинског значаја да војно и полицијско особље, као и цивилно особље женског пола буде укључено у планирање, спровођење и евалуацију операција. 

Садржај

Курс се састоји из три модула:   

  • Основна обука за мултинационалне операције (заснована на приручницима Уједињених нација за основну обуку пред упућивање у мисију). 
  • Заштита цивила у мировним операцијама УН. 
  • Род у мировним операцијама УН. 

Програм курса је усмерен на разумевање начина на који савремене мировне операције функционишу и који су савремени изазови и приоритети мисије; основе концепта УН о заштити цивила; упознавање са различитим улогама, одговорностима, активностима и задацима у вези са имплементацијом заштите цивила и родне перспективе; представљање научених лекција и практичног искуства из мисија УН.

Критеријуми за полазнике

Кључни персонал који ће бити ангажован у мировним операцијама.  

Критеријуми познавања језика

Енглески језик на нивоу STANAG 6001 2222. На курсу није обезбеђен превод.

Језик на курсу

Српски, са употребом литературе и материјала на енглеском језику. 

Број полазника

До 30

Страни полазници

Не

Плаћање

Курс је бесплатан. Министарство одбране Републике Србије покрива трошкове смештаја, оброка и предавања. Транспорт од/до Центра за мировне операције, дневнице и друге трошкове у вези са ангажовањем полазника у ЦМО су одговорност матичне јединице. 

Потребна документа

  • Пријава
  • CV 

Трајање курса

  • 5 дана

Контакт

Одељење за обуку ЦМО

Телефон: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Телефакс: +381 11 3005 090
Мејл: pkoc@vs.rs