Оријентациони курс за штабне официре и подофицире у МнОп

Програм курса има за циљ да слушаоци стекну основна знања и вештине потребне за обављање штабних дужности у мултинационалним операцијама у командама јединица ранга батаљона.

pripadnici-vs-u-unficyp-11.jpg
Циљ курса је оспособљавање официра и подофицира за рад на штабним дужностима тактичког нивоа у мултинационалним операцијама. Програм курса има за циљ да слушаоци стекну основна знања и вештине потребне за обављање штабних дужности у мултинационалним операцијама у командама јединица ранга батаљона.

Садржај

 • Основе система Уједињених нација и мултинационалних операција под окриљем УН.
 • Правни оквир за мировне операције.
 • Функционисање мировних операција УН, главне карактеристике и стандарди.
 • Основне вештине: читање војних мапа, навигација, процедуре радио-комуникације, преговарање и посредовање.
 • Основни модел организације батаљона УН, профил ангажовања, кључне способности и задаци.
 • Процес доношења војних одлука.
 • Вежба на карти: сценарио за батаљон УН, са применом процеса доношења војних одлука у 7 корака.

Критеријуми за полазнике

 • Официри и подофицири, чина старији водник – капетан. Слушаоци треба да имају претходно радно искуство на штабним дужностима тактичког нивоа.
 • Сертификат о познавању енглеског језика на нивоу STANAG 2222. Неће бити обезбеђена додатна обука или услуге превођења.

Језик на курсу

Енглески

Број полазника

До 30

Страни полазници

Курс је отворен за припаднике свих партнерских земаља.

Плаћање

Курс је бесплатан. Министарство одбране Републике Србије покрива све трошкове смештаја, исхране и предавања. Међународни транспорт и други трошкови путовања страних учесника у Србију су у одговорности земље која их упућује. ЦМО ће обезбедити превоз од/до аеродрома/железничке/аутобуске станице до ЦМО.  

Потребна документа и други материјали

 • Пријава
 • CV
 • UN Infantry Battalion Manual
 • APP 6A – Map Symbols

Трајање курса

Две недеље

Курс се реализује у сарадњи са PSOTC из Сарајева, БиХ. 

Контакт

Одељење за обуку ЦМО

Телефон: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Телефакс: +381 11 3005 090
Мејл: pkoc@vs.rs