Курс за војне посматраче Уједињених нација

Програм курса је фокусиран на улогу и одговорности војног посматрача на тим-сајту / у штабу посматрача УН и технике и процедуре рада.

Serbian-officer-at-UNP-9-66-OP-Tower-1-UNIFIL.jpg
Циљ курса је оспособљавање официра Војске Србије за рад на дужностима војних посматрача у мировним операцијама Уједињених нација. Програм курса је фокусиран на улогу и одговорности војног посматрача на тим-сајту / у штабу посматрача УН и технике и процедуре рада. На курсу се примењује знање које је стечено на Основном курсу за мировне операције са додатним темама које су специфичне за дужности и задатке војних посматрача.

Садржај

  • Основе система УН и општа знања из мировних операција УН.
  • Правни оквир мировних операција.
  • Функционисање мировних мисија УН, главне карактеристике и стандарди ефикасне примене мандата у мировним операцијама УН.
  • Главне дужности и одговорности војних посматрача УН.
  • Технике и процедуре рада војних посматрача УН.
  • Вежба на терену: увежбавање практичних вештина и процедура рада у саставу тимова војних посматрача УН. 

Критеријуми за полазнике

  • Штабни официри Војске Србије чина поручник–мајор.
  • Сертификат о познавању енглеског језика на нивоу STANAG 2222. По доласку у Центар за мировне операције кандидати ће полагати тест из енглеског језика (писмени и усмени део). Кандидати који положе тест ће похађати курс. Неће бити обезбеђена додатна обука или превођење. 
  • Кандидати морају имати важећу возачку дозволу („Б” категорија је минимум који се тражи).
  • Потребно је познавање рада на компјутеру (Mајкрософт офис пакет).
 
Језик на курсу

Енглески

Број полазника

До 20

Страни полазници

Не

Плаћање

Курс је бесплатан. Министарство одбране Републике Србије покрива трошкове смештаја, оброка и предавања. Транспорт од/до ЦМО, дневнице и друге трошкове у вези са ангажовањем полазника у ЦМО су одговорност матичне јединице.  ЦМО ће обезбедити превоз за све активности које у вези са реализацијом курса.

Трајање курса

Три недеље

Контакт

Одељење за обуку ЦМО

Телефон: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Телефакс: +381 11 3005 090
Мејл: pkoc@vs.rs