Курс за штабне официре Уједињених нација

Програм курса је фокусиран на главне карактеристике функционисања интегрисаних мисија Уједињених нација и процес планирања војне компоненте.

BAN_8989.JPG
Циљ курса је оспособљавање официра Војске Србије за рад на штабним дужностима у мултинационалним операцијама Уједињених нација, у складу са процедурама и стандардима УН. Курс је такође намењен и цивилним лицима која желе да стекну веће знање и боље разумевање структуре и функционисања интегрисаних мисија УН.

Програм курса је фокусиран на главне карактеристике функционисања интегрисаних мисија УН и процес планирања војне компоненте. Курс се заснива на знању стеченом на основном курсу за учешће у мултинационалним операцијама са додатним темама које су специфичне за дужности и задатке штабних официра УН.

Садржај

 • Упознавање са мировним операцијама.
 • Правни оквир мировних операција УН.
 • Функционисање мировних мисија УН са посебним освртом на интегрисане мисије УН.
 • Главне караткеристике и други важни аспекти рада у мултинационалним операцијама УН – сарадња са међународним/владиним/невладиним организацијама, цивилно-војна сарадња, културне разлике и изазови, родна питања, сарадња са цивилном полицијом УН и војним посматрачима УН, основе рада са медијима на терену.
 • Стицање основних вештина: читање мапа и процедуре радио-комуникације.
 • Организација интегрисане мисије УН, здружена/интегрисана структура, штабна структура; штабне дужности и процедуре.
 • Упознавање са процесом планирања интегрисане мисије.
 • Упознавање са процесом планирања војне компоненте.
 • Интегрисана штабна вежба.

Критеријуми за полазнике

 • Официри Војске Србије чина капетан–мајор и припадници МУП Републике Србије, Факултета безбедности и Факултета политичких наука.
 • Сертификат о познавању енглеског језика на нивоу STANAG 2222. Неће бити обезбеђена додатна обука или превођење.
 • Пожељно је да војна лица имају претходно завршену обуку и искуство у раду на штабним позицијама. 

Језик на курсу

Енглески

Број полазника

До 30

Страни полазници

Курс је отворен за припаднике свих партнерских земаља.

Плаћање

Курс је бесплатан. Министарство одбране Републике Србије покрива трошкове смештаја, исхране и предавања. Транспорт од/до Центра за мировне оепрације, дневнице и друге трошкове у вези са ангажовањем полазника у ЦМО су одговорност матичне јединице.  

Потребна документа и други материјали

 • Пријава
 • CV 
 • UN Core Pre-Deployment Training Materials (UN CPTMs)
 • Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations

Трајање курса

Три недеље

Контакт

Одељење за обуку ЦМО

Телефон: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Телефакс: +381 11 3005 090
Мејл: pkoc@vs.rs